На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 8. јуна 2018. године, размотрио захтеве достављене у мају 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Звездара КТ: 26.000,00 – по члану 12.170,47 динара

ОпОр Земун ОД: 32.000,00 – по члану 9.527,11 динара

ОпОр Бачка Топола НБ: 32.000,00 – по члану 9.728,32 динара

ОпОр Крушевац МН: 32.000,00 – по члану 8.382,28 динара

ОпОр Ниш МН: 32.000,00 – по члану 10.148,80 динара

ОпОр Прокупље МС: 32.000,00 – по члану 8.971,77 динара

ОпОр Стара Пазова ЦС: 32.000,00 – по члану 10.386,58 динара

ОпОр Палилула СД: 32.000,00 – по члану 12.509,79 динара

ОпОр Прокупље КЉ: 26.000,00 – по члану 7.340,26 динара

ОпОр Земун ВМ: 29.000,00 – по члану 11.967,66 динара

ОпОр Земун ПЖ: 29.000,00 – по члану 12.895,49 динара

ОпОр Звездара ГД: 29.000,00 – по члану 7.702,21 динара

ОпОр Зајечар ЧД: 29.000,00 – по члану 11.684,46 динара

ОпОр Пирот ММ: 29.000,00 – по члану 10.520,82 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Звездара СС: 15.000,00 – по члану 21.147,69 динара

ОпОр Нови Београд ЗД: 15.000,00 – по члану 20.134,70 динара

ОпОр Нови Београд БМ: 15.000,00 – по члану 18.053,54 динара

ОпОр Шабац БМ: 20.000,00 – по члану 18.507,10 динара

ОпОр Лозница КД: 18.000,00 – по члану 20.782,29 динара

ОпОр Суботица ЛС: 30.000,00 – по члану 21.967,66 динара

ОпОр Обреновац ЈЗ: 15.000,00 – по члану 14.124,98 динара

ОпОр Ниш ВС: 20.000,00 – по члану 20.026,13 динара

ОпОр Ниш ВЉ: 15.000,00 – по члану 22.039,64 динара

ОпОр Ужице НК: 20.000,00 – по члану 19.392,70 динара

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 11. јуна 2018. године

Захтеви који су достављени у мају су решени. Захтеви који буду достављени од 1. јуна до 30. јуна 2018. године биће решавани почетком јула 2018. године.

Извршни одбор