Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 112 gostiju na mreži
Ново обраћање УВПС Уставном суду Србије
понедељак, 07 мај 2018 10:40
Поводом упућене уставне иницијативе за оцену уставности закона којим су смањене пензије, председник УВПС Љубомир Драгањац  упутио је захтев Уставном суду Србије следеће садржине:

Удружење војних пензионера Србије поднело je том Суду, 25. априла 2016. године, Иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет под класификационом ознаком IУз-351/2015., о чему је, на основу података на сајту Суда, требало да се расправља прво у II/2017 а потом у III/2017. године.

 

На основу наведеног, а на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 54/07, 104/09 и 36/10), тражили смо да нам доставите информацију да ли је Уставни суд  расправљало о наведеним иницијативама.

Вашим дописом, Уставни суд Су број:17/20/2018 од 20. фебруара 2018. године, доставили сте обавештење да предмет по класификационом ознаком IУз-351/2015 није разматран на седници I Великог већа Уставног суда. Такође нас обавештавате да је разматрање наведеног предмета предвиђено у планском раздобљу јануар-март 2018. године.

На основу обавештења тога Суда молимо да нам доставите информацију да ли су у наведеном планском раздобљу разматране иницијативе. Уколико нису разматране из којих разлога нису и када се Програмом рада Суда предвиђа разматрање.

 

 

Додај коментар