Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 90 gostiju na mreži
Предложено двомесечно издавање рецепата за терапију
уторак, 13 фебруар 2018 11:23
Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је допис Управи за војно здравство Министарства одбране у којем се предлаже да војноздратствене установе пацијентима могу да издају рецепте за редовну терапију за два месеца Писмо доносимо у целости:

 

,,Известан број градских организација Удружења војних пензионера Србије ставља примедбу на одлуку да се лекови војним осигураницима који здравствену заштиту остварују код војноздравствених установа прописују на месец дана.

 

Ово ствара проблеме како здравственим радницима тако и војним осигураницима. Време је респираторних инфекција када се број болесника повећава, пацијенти који су једном у два месеца подизали лекове сада одлазе сваки месец што такође има утицаја на број болесника по лекару. Повећан број пацијената утиче и на термине заказивања па се прескачу 10 и више дана у које време остају без потребне терапије, или купе лекове без могућности рефундације што негативно утиче на породични буџет. Све ово представља посебан проблем за старе и тешко покретне особе који су подложни бржем разбољевању, а у маси болесних, разболе се и они који чекају за лекове.

 

Предлажемо да се размотри могућност прописивања лекова и за војне осигуранике на два месеца, како је то већ устаљена пракса у грађанству, а у духу Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 1/2015).

 

 

Општинска организација УВПС Вршац изјављује незадовољство што војни осигураници који живе у Вршцу и Пландишту за оверу налога на име путних трошкова код одласка на лечење и лекарске прегледе ван места пребивалишта мора прво да иду у Зрењанин ради овере налога, и да персонални орган потврди да су војни осигураници, па се враћају у Панчево да би предали налог за реализацију путних трошкова код Фонда за СОВО. Такође у овом случају ради се махом о старим и тешко покретним особама, па им ова процедура за наплату трошкова тешко пада.

 

Предлажу да се оверени налази остављају у гарнизону у Зрењанину, јер им Панчево није на линији кретања и непотребно их исцрпљује“.

 

 

Додај коментар