Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио захтев за информацију о томе докле се стигло у поступању на основу уставне иницијативе коју је поднело Удеружење. У том захтеву стоји:

Удружење војних пензионера Србије поднело je том Суду, 25. априла 2016. године, Иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет IУз-351/2015.

 

На сајту Суда, уласком у статус предмета, преко ЈМБГ за физичка чица или преко ПИБ за правна лица, било је објављено да ће I Велико веће о иницијативама расправљати у II/2017 а потом у III/2017 кварталу 2017. године.

На основу наведених података

Молимо да нам, на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 54/07, 104/09 и 36/10), доставите информацију:

-          Да ли је I Велико веће Уставног суда, како је објављено на сајту Суда,  расправљало о наведеним иницијативама.

-          Уколико Суд није расправљало по наведеним иницијативама да ли је и када Програмом рада Суда предвиђена расправа.

Наведена информација нам је потребна ради информисања чланства