На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. фебруара 2018. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Ужице ВС: 29.000,00 – по члану 11.816,00 динара

ОпОр Лозница ЖТ: 29.000,00 – по члану 13.008,13 динара

ОпОр Параћин ВД: 29.000,00 – по члану 12.610,70 динара

ОпОр Земун КП: 29.000,00 – по члану 12.274,64 динара

ОпОр Прокупље МИ: 32.000,00 – по члану 6.932,18 динара

ОпОр Суботица СР: 32.000,00 – по члану 9.772,75 динара

ОпОр Врање МД: 29.000,00 – по члану 8.912,39 динара

ОпОр Земун МЗ: 29.000,00 – по члану 5.976,08 динара

ОпОр Чачак : 29.000,00 – по члану 13.100,15 динара

ОпОр Ваљево РЧ: 32.000,00 – по члану 9.036,48 динара

ОпОр Ниш ЂБ: 32.000,00 – по члану 9.300,85 динара

ОпОр Нови Сад ВЗ: 29.000,00 – по члану 5.517,13 динара

ОпОр Зајечар МД: 39.000,00 – по члану 5.722,77 динара

ОпОр Ћуприја ГЗ: 29.000,00 – по члану 12.456,99 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Смедеревска Паланка ОР: 15.000,00 – по члану 18.246,98 динара

ОпОр Књажевац КН: 12.000,00 – по члану 16.843,79 динара

ОпОр Лозница КД: 10.000,00 – по члану 20.782,29 динара

ОпОр Кикинда ПЈ: 15.000,00 – по члану 20.705,00 динара

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне до 9. фебруара 2018. године

 

Захтеви који су достављени у јануару су решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. фебруара  до 28. фебруара 2018. године биће решавани почетком марта 2018. године.

Извршни одбор