Удружење војних пензионера Србије данас је упутило општинским и градским организацијама Удружења обавештење у вези са анкетом за спровођење појекта државне станоградње. Сви они који нису коначно решили стамбено питање треба да се јаве у општинскер и градске организације ради спровођења анкете. Табела по местима стамбреног збрињавања достављена је у прилогу тог акта градским и општинским организацијама:

На основу захтева Управе за традицију стандард и ветеране ради спровођења анкете о броју заинтересованих лица за Пројекат државне станоградње, у прилогу  вам достављамо табелу за анкетирање лица која нису коначно решила стамбено питање.

 

У анкети је потребно назначити место у коме се жели  решавати  стамбено питање

(да ли је лице без стана или са неодговарајућим станом),наводећи категорију лица  (пенз. генерал, официр, подофицир или цл), а и  структуру стана која му следује.Табелу попуњавати бројчано.

У текстуалном делу  анкете потребно  је навести колико заинтересовано лице има чланова заједничког домаћинства, као и податке да ли је лице спремно да учествује у кредиту својим средствима у износу од 500 до 1500 евра.Ове податке навести  бројчано.

Након прикупљених података Гр.и Оп.организације попуњене анкете на табели у прилогу доставиће Извршном одбору ГО УВПС до 27.12. 2017. год.

Управа за традицију доставила је акт Удружењу 18.12 2017 г. са роком достављања података до 29.12.2017 године.

За сва питања одговори се могу добити на телефон Управе за традицију стандард и ветеране 011/3201-222 и на моб.телефон 066-8722-800, од 11 до 15 часова до 29.12. 2017 године.

Због кратког рока достављања података Управи за традицију , стандард и ветеранеране молимо  вас да се организујете и обавестите што већи број лица из ваше организације који немају коначно решено стамбено питање како би се анкета спровела у предевиђеном року.