На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. новембра 2017.године, размотрио захтеве достављене у октобру2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Земун РМ:32.000,00 – по члану 12.054,04 динара,

ОпОр Нови Београд АД:36.000,00 – по члану 12.059,43,04 динара,

ОпОр Нови Београд ОС:32.000,00 – по члану 9.277,39 динара,

ОпОр Смедеревска Паланка ПЗ:32.000,00 – по члану 9.723,78 динара,

ОпОр Алексинац МЗ:26.000,00 – по члану 7.200,00 динара,

ОпОр Прокупље ПН:36.000,00 – по члану 6.820,23 динара,

ОпОр Земун ГД:29.000,00 – по члану 12.337,18 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Вождовац ВС:30.000,00 – по члану 24.268,44 динара,

ОпОр Смедеревска Паланка ТВ: 15.000,00 – по члану 18.768,00 динара,

ОпОр Ниш АН:15.000,00 – по члану 15.019,63 динара,

ОпОр Суботица ЧВ:10.000,00 – по члану 19.239,01 динара,

ОпОр Крагујевац НБ:8.000,00 – по члану 18.991,67 динара,

ОпОр Нови Београд СС:15.000,00 – по члану 14.035,75 динара,

 

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 7.новембра 2017. године

 

Захтеви достављени у октобру 2017. године решени су сви. Нема нерешених захтева за доделу једнократне социјалне и хуманитарне помоћи.

Захтеви који буду достављени од 1. новембра до 30. новембра 2017. године биће решавани почетком децембра 2017. године

Извршни одбор