Дневни лист ,,Политика“ из пера новинарке Јасне Петровић-Стојановић, под насловом „Пензионерима постепено враћати пензије“, објавила је текст о могућим варијантама повећања пензија, односно враћања месечних примања на ранији ниво. Текст чији је поднаслов: „Шири консензус око процента повећања пензија од наредне године још није постигнут, тако да ће се тек видети да ли ће та промена износити пет одсто или још више“, објављујемо у целости:

,,Представници пензионера предлажу постепено укидање умањених пензија и то најпре за оне са примањима од 25.000 до 40.000 динара, а касније и осталима.

Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини Србији, каже да је од сваког могућег повећања важније да примања буду усклађена два пута годишње са растом инфлације и БДП-а.

– Шири консензус око процента повећања пензија од наредне године још није постигнут, тако да ће се још видети да ли ће та промена бити пет одсто или више. Питање укидања привремено умањених пензија недавно је постављено и ММФ-у. Речено је да је влада повећала пензије у два наврата – 1,25 и 1,5 одсто, иако то није био договор – каже Чолаковић.

Фискални савет у последњој анализи наводи да је од кључне важности да влада приликом усвајања буџета за 2018. усвоји план за превазилажење привременог режима смањене исплате натпросечних пензија. „Приликом образлагања закона који ову ствар регулише, влада је навела да се ради о интервентној, временски ограниченој мери за ’отклањање негативних ефеката финансијске кризе’ и у јавном интересу ’очувања финансијске одрживости пензијског система у Србији’. Уставни суд је у октобру 2015. потврдио привремени карактер смањене исплате пензија док се, у складу са Законом о буџетском систему, учешће расхода за пензије не смањи испод 11 одсто БДП, наведено је у извештају Фискалног савета”, наведено је у анализи Фискалног савета.

Имајући у виду да релевантне економске пројекције указују да ће расходи за пензије (без додатних повећања) у 2018. износити мање од поменутих 11 одсто БДП, тиме се испуњавају услови за превазилажење привременог режима смањене исплате пензија.

Влада може, истичу у Фискалном савету, да разматра три модалитета повећања расхода за пензије који омогућавају уклапање у препоручено повећање масе пензија од пет одсто и то кроз потпуно укидање привременог умањења исплате пензија из 2014, чиме би се већ у 2018.  вратили на исплату пуних износа пензија прописаних Законом о ПИО. Економска цена овог приступа је што би се исцрпео читав буџетски простор од 25 милијарди динара у 2018. и не би било могућности за било какво повећање испод просечних пензија мањих од 25.000 динара.

Фискални савет предлаже и фазно укидање привремено умањених пензија у 2018. и 2019. години, које би било потпуно укинуто 2019. године док би се привремено смањење преполовило током 2018. године. Тако да се пензијски приходи између 25.000 и 40.000 динара уместо 22 одсто, умањују 11, а пензије веће од 40.000 динара умањују 12,5 процената уместо 25 одсто.

На овај начин би се сачувао буџетски простор за општу индексацију пензија од 2,5 процента у 2018. чиме би се омогућило пропорционално повећање стандарда пензионера са испод просечним примањима мањим од 25.000 динара.

Љубомир Драгањац, председник Удружења војних пензионера Србије, каже, да се с правом очекује да се, после три године укине Закон о привременом умањењу пензија.

– Закон о смањењу пензија ставио је ван снаге системски закон о пензијама, па испада да свака власт може да одређује пензије по нахођењу. Ред је да пензије буду стављене на дневни ред Скупштине, управо онако како је то захтевало више од 34.000 грађана Србије који су потписали народну иницијативу да се месечна примања пензионера врате на ниво од пре три године. Верујемо да ће се на основу поднетих уставних иницијатива у четвртом кварталу ове године коначно изјаснити и Уставни суд у погледу привремености спорног закона, који ту одредницу има само у наслову, а у тексту закона се више нигде не спомиње – закључује Драгањац".