Обавештење о објављивању јединствених ранг-листи за неуређене станове

 

Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе МО 20. септембра објавила је једиснствене ранг-листе стамбених интересената у МО и ВС који су се определили да своје стамбено питање решавају доделом неуређених станова  у закуп на неодређено време опредељених Одлуком о измени Одлуке о расподели расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време, број 915-16 од 27. 6. 2017. године. Једиснтвене ранг-листе стамбених интересената  у МО и ВС доступне су свим заинтересованим лицима на Интернет http://www.utsv.slrj.mo, рубрика ,,Стандард, стамбено збрињавање“.

 

Јединствене ранг-листе стамбених интересената у МО и ВС су информативног карактера. Лица која су се изјаснила да желе да стамбено питање решавају доделом неуређеног стана, а не налазе се на Једиснтвеној ранг-листи, нису рангирана из разлога што не испуњавају критеријуме прописане јавним огласом за расподелу расположивих неуређених станова у закуп на неодређено време нза решавање стамбених потреба запослених у Министарству одбране и Војсци Србије.

 

Додела станова биће реализована на седници Стамбене комисије, а преглед извода о донетим решењима биће достављен у редовној процедуру обавештавања, као и у претходном периоду, са јасно дефинисаним роковима за трајање за трајање жалбеног рока.

 

Ближе инфромације по наведеном питању могу се добити на телефон Инфо линије 011/3201-222 или на мобилни телефон 066/8722-800, уторком и четвртком у периоду у периоду од 11,00 до 15,00 часова.

 

Извршни одбор