Управа за традицију, стандард и ветеране (Одељење за стамбене послове) доставило је акт од 10.8.2017. у коме се дојављују станови за расподелу у септембру. Реч је о становима за које има кандидата на ранг-листама. Станови се нуде у следећим гарнизонима:

 

-         Београд (гарсоњера – 3; једнособних – 5; двособних – 4; двоипособних – 2; трособних – 4; троипособних 31, што укупно износи 50),

-         Алексинац (једнособни – 1),

-         Бачка Топола (двоипособних – 1),

-         Бујановац (двособан – 1),

-         Горњи Милановац (двособан – 1),

-         Зрењанин (двособан – 1),

-         Крушевац (двособан – 8 и двоипособан – 1),

-         Лесковац (трособан – 1),

-         Нови Пазар (двособан – 1),

-         Нови сад (једнособан – 1),

-         Панчево (двособан – 1),

-         Смедеревска Паланка (двособан – 1),

-         Суботица (гарсоњера – 1),

УКУПНО ЗА ПОДЕЛУ: 70 СТАНОВА

 

Поред наведених станова Одељење за стамбене послове нуди за расподелу и станове у закуп за које нема кандидата на ранг-листама у следећим гарнизонима:

-         Апатин (двособан – 1),

-         Велика Плана (троипособан – 2),

-         Вршац (троипособна – 2),

-         Горњи Милановац (гарсоњера – 1),

-         Зајечар (Гарсоњера – 1),

-         Ковин (јеноипособан – 1),

-         Крушевац (једноипособан – 2),

-         Куршумлија (јеноипособан – 1),

-         Лозница (једнособан – 1),

-         Параћин (гарсоњера – 3),

-         Сента (двособан – 2) и

-         Сомбор (једнособан – 1).

-         УКУПНО ЗА ПОДЕЛУ: 18 СТАНОВА

Сва заинтересована лица треба да доставе оверене изјаве на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране, Сектора за људске ресурсе МО, ул. Немањина бр. 15, Београд да се одричу дела стамбене површине они који пристају на мањи стан од припадајућег и прихватају доделу понуђењног, односно структурно мањег стана као коначног решења стамбеног питања.

 

Оверене изјаве доставити најкасније до 15. 9. 2017. године, који је одређен као дан пресека стања за доношење одлуке о расподели станова. Изјаве се оверавају код јавног бележника.

 

Извршни одбор