Делегација УВПС коју су сачињацвали председник Љубомир Драгањац, председник извршног одбора Зоран Вучковић и члан Извршног одбора задужен за здравство мр Часлав Антић посетила је данас (25. 7. 2017. године) Фонд за СОВО, где их је примио новопостављени директор потпуковник др Радан Костић са сарадницима.

 

У двочасовном разговору разматрана су готово сва питања из области остваривања права на здравствену заштиту: проблеми у снабдевању лековима, исплата путних, погребних и других трошкова из домена социјалне заштите... Указано је на потребу да се што пре донесе Закон о здравственом осигурању војних осигураника. Апострофирано је заостајање у иновацији административне регулативе (Правилника о медицинско-техничким помагалима, упућивање на рехабилитацију, итд).

 

 

Посебно је нистакнут проблем незаконитог трошења средстава за допринос за исплату боловања до 30 дана. Скренута је пажња да су неки војни осигураници, мада су кориастили организован војни превоз (Јагодина), наплаћивали путне трошкове као да су путовали јавним превозом.

 

Констатовано је да се у припреми и доношењу системских решења заостаје зато што најважније здравствене институције дуже времена на челним функцијама немају постављене старешине.

 

Једно од питања било је и из области стамбеног обезбеђења. Са директором Фонда за СОВО договорено је да информације у вези са поделом станова и доделом безготовинског кредита од 20.000 евра  у наредном периоду буду правовремене и редовније, како би се о томе обавестили корисници војне пензије заинтересовани за ту област.