На основу дописа Удружења војних пензионера Србије у вези са примедбама корисника здравствених услуга које остварују у цивилним здравственим установама, Фонд за СОВО обратио се ових дана Републичком фонду за здравствено осигурање са захтевом да се хитно реагује и отклоне побројане примедбе, како би се наставила несметана здравствена заштита војних осигураника, у складу са закљученим уговором.

 

Војним пензионерима старијим од 65 година, супротно важећим прописима, у неким домовима здравља наплаћује се партиципација за лекарски преглед. С тим у вези Фонд за сово је побројао све категорије војних осигураника којима се неоправдано наплаћује партиципација.

 

У делу домова здравља шалтерски службеници захтевају од војних осигураника здравствене картице који ови не поседују. С тим у вези сугерисано је да се још једном домови уздравља обавесте да се војне здравствене књижице не учитавају, да војни осигураници немају картица здравственог осигурања и да их не захтевају од војних осигураника.

 

Покренута су још нека питања на које су ставили примедбе корисници здравствених услуга.

 

Фонд за СОВО је подвукао да је сваки пријављени случај појединачно провераван и да је утврђено како су подаци из здрагвствених књижица апсолутно валидни, па се изражава уверење да до грешкака долази у апликацији здравствених установа.

 

Очекује се да ће надлежни у РФ за здравствено осгурање реаговати у складу са захтевом и одредбама уговора.