Председник УВПС Љубомир Драгњац и директор ,,Yuhor-export“ AD Драган Миладиновић потписали уговор о пословној сарадњи. Реномирана фирма из Јагодине се уговором обавезује да члановима УВПС омогући да у продавницама тог производно-трговинског ланца широм Србије купују деликатесну робу уз попуст од седам одсто, а свеже месо с попустом од три одсто, с тим да се попуст неће примењивати на артикле који у тренутку обављања куповине већ налазе на неком попусту или акцији.

Услови повлашћене продаје важиће само за куповину која се обавља готовином (укључују се и плажање картицама), а приликом одложеног плажања неће бити зарачунаване камате. Куповина чековима моћи ће да се одлаже до 90 дана, али без попуста.

Технику остваривања попуста, списак продавница ,,Yuhora“ и све друго значајно за ову акцију, објавићемо за неколико дана.

Напомињемо да ће попуст моћи да користе само чланови УВПС, уз презентовање чланске карте.