Министарство одбране  – Управа за традицију, стандард и ветеране, доставило је одлуку о расподели НЕУРЕЂЕНИХ СТАНОВА у закуп на неодређено време са датумом пресека на дан 24.7.2017. године.

 

У одлуци је наведено 78 расположивих – неуређених станова, по местима и структури стана: Београд – 64, Горњи Милановац – 1, Зајечар – 1, Књажевац – 2, Неготин – 1, Ниш – 2, Обреновац – 2, Панчево – 1, Смедеревска Паланка – 1, Шабац – 3.

 

 

За све наведене станове дате су адресе, квадратуре и датум разгледања, који почиње по редоследу од 28. 6 2017. године.

 

Право да конкуришу имају сва активна и пензионисана лица која немају никакав стан, а имају закључак за стан, као и лица која користе неодговарајући стан у закуп на неодређено време из стамбеног фонда МО.

 

Заинрересовани се могу информисати у својим градским и општинским организацијама којима је Извршни одбор ГО УВПС доставио сва документа и обавештења у вези са предстојећом расподелом неуређених станова.

 

Заинтересовани се за ближе инфромације могу јавити и Удружењу војних пензионера Србије, Београд, Браће Југовића 19 (Дом Војске Србије).