На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. јуна 2017. године, размотрио захтеве достављене у априлу 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Врање ДБ: 32.000,00 - по члану  8.519,87 динара,

ОпОр Параћин БМ: 32.000,00 - по члану  8.759,34 динара,

ОпОр Краљево СС: 32.000,00 - по члану  9.966,80 динара,

ОпОр Ниш ЂП: 32.000,00 - по члану  12.358,17 динара,

ОпОр Бачка Топола НБ: 32.000,00  -  по члану  8.380,72 динара,

ОпОр Чачак НБ: 32.000,00 - по члану  12.167,16 динара,

ОпОр Земун СБ: 32.000,00 - по члану  10.397,47 динара,

ОпОр Прокупље ЈБ: 36.000,00 - по члану  12.457,17 динара,

ОпОр Прокупље МН: 32.000,00 - по члану  7.983,13 динара,

ОпОр Врање РЧ: 32.000,00 - по члану  9.036,48 динара,

ОпОр Нови Сад БМ: 36.000,00 - по члану  6.174,65 динара,

ОпОр Инђија БМ: 36.000,00 - по члану  7.263,68 динара,

ОпОр Прокупље МБ: 29.000,00 - по члану  9.776,52 динара,

ОпОр Прокупље ВС: 36.000,00 - по члану 9.453,79 динара,

ОпОр Вождовац БН: 25.000,00 - по члану  11.911,66 динара,

ОпОр Ваљево ГД: 25.000,00 - по члану  8.586,00 динара,

ОпОр Ваљево МА: 32.000,00 - по члану  8.089,76 динара,

ОпОр Зрењанин СП: 32.000,00 - по члану  4.467,97 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Нови Београд РЉ: 10.000,00 - по члану  19.080,38 динара,

ОпОр Земун ТС: 15.000,00 - по члану  24.183 динара,

ОпОр Земун КР: 10.000,00 - по члану  20.654,65 динара,

ОпОр Палилула БР: 8.000,00 - по члану  21.235 динара,

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 9. јуна 2017. године

 

Извршни одбор