На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 8. маја 2017. године, размотрио захтеве преостале а нерешене из марта и део захтева који су достављени у априлу 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели јенократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Сомбор КД : 36.000,00  - по члану  6.511,25 динара,

ОпОр Чачак ПВ : 29.000,00  - по члану  10.898,87 динара,

ОпОр Панчево ШС : 32.000,00  - по члану  9.467,64 динара,

ОпОр Чачак ВТ : 29.000,00  - по члану  12.468,25 динара,

ОпОр Ниш ПЗ : 29.000,00  - по члану  12.271,48 динара,

ОпОр Краљево ТН : 25.000,00  - по члану  12.356,10 динара,

ОпОр Бела Црква КС : 32.000,00  - по члану  8.746,50 динара,

ОпОр Зрењанин СГ : 32.000,00  - по члану  9.217,35 динара,

ОпОр Зрењанин ГЈ : 32.000,00  - по члану  9.217,35 динара,

ОпОр Краљево ЖП : 32.000,00  - по члану  7.995,82 динара,

ОпОр Прокупље ВЉ : 25.000,00  - по члану  11.635,91 динара,

ОпОр Крагујевац МБ : 32.000,00  - по члану  12.281,00 динара,

ОпОр Земун ДМ : 36.000,00  - по члану  7.179,40 динара,

ОпОр Прокупље КЉ : 25.000,00  - по члану  7.864,86 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

 

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Нови Београд ПМ : 15.000,00  - по члану  13.886,67 динара,

ОпОр Суботица РМ : 8.000,00  - по члану  7.864,86 динара,

ОпОр Крагујевац РД : 15.000,00  - по члану  23.676,27 динара,

ОпОр Смедеревска Паланка ОР : 12.000,00  - по члану  18.246,98 динара,

ОпОр Смедеревска Паланка ДМ : 10.000,00  - по члану  18.776,09 динара,

ОпОр Земун СЉ : 15.000,00  - по члану  18.748,98 динара,

ОпОр Зајечар ШИ : 6.000,00  - по члану  21.591,40 динара,

ОпОр Зајечар ММ : 10.000,00  - по члану  19.266,24 динара,

 

Ц) На основу члана 4. став 2. Правилника,

ОпОр Шабац СИ : 30.000,00;

ОпОр Вождовац МВ : 30.000,00;

ОпОр Ваљево НМ : 30.000,00,

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 12. маја 2017. године

 

Извршни одбор