На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. априла 2017. године, размотрио захтеве достављене преостале у фебруару и део из марта 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Ваљево АМ: 33.000,00  - по члану 8.311,11 динара,

ОпОр Смедеревска Паланка ИД : 33.000,00  - по члану 11.420,88 динара,

ОпОр Инђија ЖР: 29.000,00  - по члану11.420,88 динара,

ОпОр Звездара ЧМ: 33.000,00  - по члану5.832,77 динара,

ОпОр Смередево АЗ: 26.000,00  - по члану8.486,54 динара,

ОпОр Младеновац ТР: 29.000,00  - по члану10.249,66 динара,

ОпОр Зајечар БТ: 29.000,00  - по члану12.182,66 динара,

ОпОр Нови Београд ДР: 37.000,00  - по члану5.589,77 динара,

ОпОр Ниш ЉС: 32.000,00  -по члану 8.728,56 динара,

ОпОр Врање ГД: 32.000,00  -по члану9.513,63 динара,

ОпОр Смедерево ТЈ: 29.000,00  -по члану10.452,42 динара,

ОпОр Крушевац РА: 29.000,00  -по члану8.794,33 динара,

ОпОр Лозница УТ: 29.000,00  -по члану12.495,00 динара,

ОпОр Књажевац ЂБ: 29.000,00  -по члану10.018,05 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Лозница КД : 12.000,00  - по члану19.683,07 динара,

ОпОр Земун МТ : 20.000,00  - по члану19.225,60 динара,

ОпОр Зајечар АЈ : 12.000,00  - по члану24.117,82 динара,

ОпОр Крагујевац ЂП : 15.000,00  - по члану19.446,90 динара,

ОпОр Панчево МН : 20.000,00  - по члану19.024,61 динара,

ОпОр Звездара РЂ : 20.000,00  - по члану20.087,61 динара,

ОпОр Вождовац СС : 8.000,00  - по члану14.098,53 динара,

ОпОр Раковица БМ : 8.000,00  - по члану24.061 динара,

ОпОр Прокупље ГА : 8.000,00  - по члану20.775,90 динара,

ОпОр Нови Сад ЈЂ : 10.000,00  - по члану6.699,45 динара,

ОпОр Нови Београд СС : 8.000,00  - по члану15.882,58 динара,

ОпОр Нови Београд ДД : 5.000,00  - по члану24.426,10 динара

ОпОр Чачак ЈМ : 8.000,00  - по члану 17.972,18 динара,

ОпОр Раковица ИВ : 10.000,00  - по члану 13.424,15 динара,

ОпОр Краљево МА:15.000,00  - по члану 13.786,65 динара,

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до12. априла 2017. године

 

Извршни одбор