Супруге војних пензионера које нису у радном односу, до навршених 65 година живота, оверавају здравствене књижице сваке године. Команди која врши оверавање потребно је донети изјаву два сведока да није у радном односу. До 1. марта 2017. године ту врсту потврде (изјаве) издавала је Национална служба за запошљавање. Од тог датума, у неким градовима, то више не чини Национална служба, па корисници војне пензије оверу врше код нотара, уз наплату од 1.500 динара.

Да би се избегао финансијски удар на породични буџет, треба урадити следеће: (1) узети потврду од филијале РФЗО да она (супруга) није осигураник тог фонда и да на остварује здравствену заштиту посредством те институције и (2) узети потврду од републичке филијале ПИО да супруга војног пензионера не прима пензију.

Са тим потврдама обратити се надлежној команди која врши оверу књижица.