У Нишу је данас одржана редовна седница годишње Скупштине Градске организације, којој су присуствовали председник УВПС Љубомир Драгањац и представник градске општине Медијана Радован Живковић. На скупу су поднети извештај о раду у минулој години и извештај Надзорног одбора, а усвојен је и план рада за наредни период, уз одређивање тежишних задатака.

Извештај о раду поднео је председник градске организације УВП Ниш Милутин Пантелић. Он је, побројавши све проблеме који су у последњих годину дана оптерећивали војне пензионере, навео шта је све учинило Удружење како би се проблеми превазишли.

 

-Градска организација остварује своје циљеве и задатке кроз 12 месних организација и две придружене организације. Рад у месним организацијама је отежан, због непостојања просторија за рад и састанке, тако да се за свако коришћење просторија у месним канцеларијама мора тражити одобрење Градских органа. Има и субјективних разлога, а то је незаинтересованост дела чланова УВПС. Ситуацију отежава и неповољна старосна структура и одлив чланова природним путем, рекао је Пантелић.

Нишка организација у оквиру удружења слови као једна од најактивнијих у пружању бесплатних услуга правне природе у остваривању закинутих права, што се посебно односи на умањене пензије од 2004. до 2007. године и месечна примања од 2008. до 2015. године. Тренутно не мали број корисника војне пензије чека одлуку Уставног суда Србије на уставну жалбу, па када их буду добили - биће им потребна помоћ Удружења у реализацији исплате закинутих примања.

На скупу је поздрављено продужење рока за вансудско поравнање до краја 2017. године, донето на основу захтева Удружења.

-У прошлој години захтев за солидарну и хуманитарну помоћ из наше организације поднело је 20, остварило је 19 чланова. Укупни износ помоћи био је 587.000 динара, а просечан износ појединачно износи око 31.000 динара. За солидарну помоћ можемо рећи да је веома важна за наше чланове са нижим примањима. Нема Удружења које константно, на бази донетог Правилника, даје солидарну помоћ као што то чини наше Удружење, рекао је Пантелић.

Са сродним организацијама попут СУБНОР-а, ОРВС, Удружења потомака старих ратника, а посебно Удружењем писаца „Чегар'' чланови нишке организације учествовали су у низу манифестација којима су обележени значајни догађаји из историје.

Председник Здравствене комисије Градског одбора Ниш Витомир Панчић изнео је мноштво чињеница које говоре о веома неповољној ситуацији када је реч о здравственом збрињавању војних пензионера. И поред обећања Управе за војно здравство Министарства одбране од пре неколико месеци, проблеми нису решени већ су се нагомилавали, па је на седници захтевано да се што пре предузму мере на решавању организационих, кадровских и материјалних проблема Војне болнице у Нишу.

Обраћајући се присутнима, председник УВПС Љубомир Драгањац похвалио је нишку организацију за све што су учинили за кориснике војних пензија, а нарочито за резултате остварене у акцији прикупљања потписа за народну иницијативу којоим се захтева укидање спорног закона о смањењу пензија. Председник је делегате обавестио о активностима које је Удружење предузело у претходном периоду и о значајним акцијама које следе.

У Плану рада за наредни једногодишњи период нагласак је стављен на стручну помоћ корисницима пензије у остваривању статусних и других питања.