На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 13.марта 2017.године, размотрио захтеве достављене уфебруару 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Суботица ВС : 37.000,00  - по члану 6.699,45 динара,

ОпОр Бела Црква КД : 25.000,00  - по члану 12.178,93 динара,

ОпОр Чачак ПС : 29.000,00  - по члану 12.260,09 динара,

ОпОр Врање ЛИ : 37.000,00  - по члану 4.400,50 динара,

ОпОр Лозница ВС : 37.000,00  - по члану 7.120,00 динара,

ОпОр Стара Пазова БМ : 29.000,00  -по члану 11.309,42 динара,

ОпОр Нови Београд ВС : 33.000,00  - по члану 9.219,80 динара,

ОпОр Ћуприја ГЗ : 29.000,00  - по члану 12.181,26 динара,

ОпОр Крушевац ПС : 33.000,00  - по члану 11.140,36 динара,

ОпОр Пожега ДН : 33.000,00  - по члану 10.751,03 динара,

ОпОр Земун ЂЗ : 33.000,00  - по члану 8.834,67 динара,

ОпОр Прокупље ЛД : 29.000,00  - по члану 10.186,85 динара,

ОпОр Раковица ПЉ : 33.000,00  - по члану 8.060,03 динара,

ОпОр Краљево ПД : 33.000,00  - по члану 10.917,84 динара,

 

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Панчево СВ : 10.000,00  -по члану 16.120,89 динара,

ОпОр Чукарица СЉ : 15.000,00  -по члану 18.471,50 динара,

ОпОр Нови Београд ДМ : 8.000,00  -по члану 15.544,57 динара,

ОпОр Суботица МА:18.000,00  -по члану 19.767,45 динара,

ОпОр Смедеревска Паланка ЈЈ : 8.000,00  -почлану 22.753,00 динара,

ОпОр Нови Београд МЉ : 10.000,00  -по члану 16.464,16 динара,

ОпОр Земун ВН : 15.000,00  - по члану 21.297,55 динара,

ОпОр Обреновац ГС :10.000,00  - по члану 19.093,05 динара,

ОпОр Панчево ВР :15.000,00  - по члану 12.778,00 динара,

ОпОр Вождовац РН :10.000,00  - по члану 17.516,66 динара,

ОпОр Свилајнац РЖ : 8.000,00  - по члану 17.918,14 динара,

ОпОр Вождовац КТ : 20.000,00  - по члану12.838,43 динара,

 

Новчана средства су пренета на текући рачун 14. марта 2017. године

 

Извршни одбор