Сви грађани Србије који имају одобрење за држање трофејног оружја дужни су да до 5. марта ове године то оружје пререгиструју, продају, онеспособе или предају без накнаде у корист Републике Србије, по Закону о оружју и муницији, сазнали смо у надлежном државном органу.

Пиштољи произведени до 1945. године, попут парабелума, берете и валтера, могу да се преведу у категорију старог оружја.

С обзиром на кратко расположиво време за пререгистрацију оружја, Удружење војних пензионера Србије саветује војне пензионере као најважније да до 5. марта поднесу одговрајућем органу МУП-а захтев за пререгистрацију, како не би прекорачили рок, а да онда наредних дана прибаве осталу документацију потребну за регулисање дозволе за поседовање оружја. Захтев за пререгистрацију оружја у ванрадно време може се поднети дежурним службама МУП-а на територији пребивалишта подносиоца.

За остало оружје рок за пререгистрацију је 5. март 2019. године.

Непоштовање Законао оружју квалификује се као прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 5.000 до 150.000 динара, а може бити изречена и заштитна мера одузимања оружја, сазнали смо у надлежној институцији.