Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је писмо председници Народне скупштине Републике Србије госпођи Маји Гојковић писмо следеће садржине:

,,Дана 17. новембра 2016. године, а на основу спроведене народне иницијативе коју је потписало 33.898 чланова овог Удружења и других грађана, поднели смо Народној скупштини предлоге закона и то: Предлог Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/14) и Предлог Закона о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 1`07/2009,101/2010, 93/2012, 63/2013, 102/2013, 75/2014 и 14/2014).

 

По напред наведеним предлозима Народна скупштина није одлучивала ни на једној у међувремену одржаној седници, нити су ти предлози изношени на разматрање ради уврштавања у дневни ред тих седница, иако је предложено да се о ови предлози закона разматрају по хитном поступку.

Овакво, објективно цењено, игнорисање предлога народне иницијативе већ резултира негативним коментарима и политичким тензијама међу потписницима народне иницијативе.

Са изнетих разлога, апелујемо да се на једној од првих наредних седница Народне скупштине поступи по наведеним предлозима закона у складу са Пословником Народне скупштине.

Алтернативно, уколико евентуално сматрате да постоје разлози да се предметни предлози не уврсте у процедуру одлучивања по њима, молимо да нам се ти разлози саопште, ради нашег опредељења у погледу подношења жалбе надлежном суду, сходно одредби члана 41. Закона о референдуму и народној иницијати („Службени гласник РС“, бр. 48/4 и 11/98)”.