Влада Републике Србије Закључком број 181-733/2017. од 31. јануара 2017. године регулисала је да кориници војне пензије могу да Републичком фонду за ПИО подносе захтев за једнократну исплату разлике пензије поравнавањем закључно са 31. децембром 2017. године.

Председник Удружење војних пензионера Србије Љубомир Драгањац упутио је писмо захвалности Влади Републике Србије, министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања господину Александру Вулину, државном секретару господину Неговану Станковићу и Републичком фонду ПИО на великом разумевању и пруженој помоћи у доношењу оваквог закључка, којим се омогућава великом броју војних пензионера да неисплаћену разлику наплате преко РФ ПИО.