На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 8.фебруара 2017.године, размотрио захтеве достављене ујануару 2017. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Ниш ГГ : 33.000,00  - по члану 8.817,58 динара,

ОпОр Краљево ГЉ : 37.000,00 – по члану 9.487,58 динара,

ОпОр Ваљево ЈП : 33.000,00 – по члану 9.253,82 динара,

ОпОр Нови Београд НМ : 37.000,00 -по члану 6.966,19 динара,

ОпОр Инђија ЈС : 29.000,00  -по члану 7.491,25 динара,

ОпОр Вождовац ВС : 33.000,00 - по члану 9.507,75 динара,

ОпОр Земун ГД : 33.000,00 - по члану 11.199,37 динара,

ОпОр Земун МЗ : 29.000,00 - по члану 5.607,39 динара,

ОпОр Обреновац ММ : 29.000,00 - по члану 7.979,56 динара,

ОпОр Чукарица АП : 37.000,00 - по члану 6.911,39 динара,

ОпОр Заечар МД : 40.000,00 - по члану 5.369,71 динара,

ОпОр Прокупље ММ : 29.000,00  - по члану 11.962,59 динара,

ОпОр Прокупље ВП : 37.000,00 - по члану10.707,57 динара,

ОпОр Крагуевац ДР : 29.000,00 - по члану12.342,66 динара,

ОпОр Ниш КВ : 33.000,00 - по члану11.493,90 динара,

ОпОр Нови Сад ВЗ : 29.000,00 - по члану5.259,54 динара,

ОпОр Ћуприа НС : 33.000,00 - по члану11.895,74 динара,

ОпОр Ћуприа ИР : 33.000,00 - по члану8.594,47 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Обреновац ЦМ:20.000,00 - по члану 18.549,03 динара,

Новчана средства ће бити пренета на текући рачун 10. фебруара 2017. године.

Извршни одбор