Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 111 gostiju na mreži
Иницирање допуне прописа о порезу на регистровано оружје војних пензионера
среда, 25 јануар 2017 12:04

 

Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је надлежним државним органима – Министарству одбране, Mинистарству унутрашњих послова и Министарству финансија - нови захтев да се пензионисана војна лица ослободе плаћања таксе на оружје. Акт за иницирање допуне прописа на регистровано оружје преносимо у целости:

 

„Обраћамо вам се у име и на захтев војних пензионера чланова овог Удружења, с молбом да иницирате поступак за правично уређивање питања обавезе наведених лица на плаћање пореза на регистровано оружје набављено и коришћено као службено пре пензионисања.

 

 

Одредбом члана 25. став 1. тачка 3. Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, прописано је да се не плаћа порез на регистровано оружје које је обвезник добио на поклон као награду или приликом одласка у пензију, од Војске Србије, односно војске државе чији је правни следбеник Република Србија, или од органа надлежног за унутрашње послове Републике Србије, односно органа надлежног за унутрашње послове државе чији је правни следбеник Република Србија, а највише на једно од добијених регистрованих оружја за које је прописана најнижа висина пореза.

 

По основу цитиране одредбе, сви пензионисани припадници МУП-а су, колико нам је познато, ослобођени пореза на регистровано оружје. Од војних пензионера, пореза на регистровано оружје ослобођен је само релативно мали број оних који су пиштоље (револвере) добили као награду или поклон при одласку у пензију. Пореза нису ослобођени војни пензионери који регистровано оружје нису стекли ни као награду, ни као поклон, већ под следећим специфичним околностима:

 

Поступајући по одлуци Савезног секретара за народну одбрану, пов. бр. 780-12/73 од 25.09.1973. године и пов. бр. 2325 од 16.08.1990. године, активна војна лица (официри и подофицири) тадашње ЈНА су купили пиштоље (револвере) произведене у „Црвеној застави“ Крагујевац. Куповина је извршена преко надлежних војних органа, под условима набавке за потребе војске, а уз обавезу да купљене пиштоље (револвере) користе као службене до пензионисања, за шта су добили и одговарајућу војну дозволу. До пензионисања, овим пиштољима (револверима) нису могли слободно расплагати (продати их, поклањати и слично). Тако прибављене пиштоље (револвере) су активна војна лица задржала након пензионисања, као своје власништво, и уредно их регистровала, тј. војну дозволу за њихово поседовање заменила цивилном.

 

Полазећи од напред изнетог, сматрамо да власници регистрованог оружја прибављеног на описани начин, сада пензионисани официри и подофицири, треба да буду ослобођени пореза. Ово с тога што су то оружје набавили у служби, користили до пензионисања као службено, а тек након пензионисања стекли право да њиме располажу као власници, без икаквих ограничења, у складу са законом. Околност да су то оружје још и отплатили је, сматрамо, разлог више за ослобођење од пореза на регистровано оружје.

Колико нам је познато, бивши активни припадници ЈНА и ВЈ, који су пиштоље (револвере) прибавили на напред наведени начин, а током распада СФРЈ напустили ЈНА и приступили оружаним формацијама отцепљених република, не плаћају никакве дажбине на то оружје, па опорезивање војних пензионера у Србији као да је кажњавање за лојалност својој држави и војсци.

 

Без обзира на његов номинални износ, који се сваке године повећава, плаћање овог пореза значајно оптерећује војне пензионере: просечна пензија у прошлој години износила је 42.000 динара (на порез на оружје одлази око 8%), а просечна пензија подофицира (чине више од 1/3 укупног броја војних пензионера) износи око 33.000 динара (на порез на оружје одлази 10%).

 

Предметно регистровано оружје има за војне пензионере велику (и само) афекциону вредност, као једина преостала веза са војском у којој су провели читав радни век, а пореским обавезама, за које су уверени да су неправичне и незаконите, већина не може удовољити, што је генератор негативних политичких тензија међу овом популацијом.

 

Све до половине 2004. године војне јединице – установе су својим пензионисаним припадницима издавале потврде да је пиштољ (револвер) набављен по цитираном наређењу, коришћен као службени и приликом пензионисања дат на трајно коришћење. На основу таквих потврда порески органи су имаоце тог оружја ослобађали од плаћања пореза.

 

У периоду од 2004. до почетка 2007. године наведене потврде нису издаване, пошто је то забрањено актом Техничне управе Генералштаба пов. бр. 460-8 од 19.04.2004. године, а наша обраћања Министарсву одбране и Генералштабу нису уважена.

 

Од почетка 2007. године поједине јединице – установе су такве потврде, ипак, издавале својим припадницима приликом пензионисања, што је резултирало негативним тензијама међу члановима Удружења војних пензионера Србије због неједнаког третмана власника тако прибављеног оружја.

 

На основу свега напред наведеног, предлажемо да Министарство одбране иницира поступак за доношење Закона о допуни Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, тако што би се члан. 25. став 1. тог закона допунио новом тачком 5. , која гласи:

 

„Оружје које је обвезник као професионални припадник Војске Србије, односно војске државе чији је правни следбеник Република Србија, купио по основу одлуке Савезног секретара за народну одбрану пов. бр. 780-12/73 од 25.09.1973. године односно пов. бр. 2325 од 16.08.1990. године и до одласка у пензију користио као службено“.

 

По потреби, а на ваш позив, спремни смо упутити свог представника ради давања подбројних аргумената и података релевантних за одлучивање по предметној проблематици.

 

Молимо за што хитније обавештење о ставу тог министарсва по напред наведеном, ради информисања чланова овог Удружења”.

 

 

 

 

 

 

 

Коментари  

 
#15 mitar 13-03-2017 02:12
Podrzavam inicijativu za ukidanje takse na oruzje. Polovinom devedesetih godina Generalstab je doneo odluku da se vojnim licima ukinu sluzbeni pistolji za obavljanje redovnih duznosti vec da vojna lica kupe pistolje za obavljanje duznosti. Sada je ispalo da smo kupili stvari za koje jos moramo da placamo porez. A pripadnici milicije to ne moraju. Da li se mozemo pozvati na neprincipijelno st Zakona i povredu Ustavne jednakosti.
 
 
#14 pero 24-02-2017 10:59
Nadam se da će se gospoda udovoljiti i osloboditi poreza na oružje.
 
 
#13 jovan zadtavnik 22-02-2017 06:00
I ja vtatio jos 2004 .Trazili a ja predao iako mi bi zao i tesko jer su nekad kolege dobijale i zadtzavale pistolj odladkom u penziju..
 
 
#12 mihajlo 21-02-2017 19:39
Pre izvesnog vremena donet je propis da se preregistruje i tzv.trofejno oruzje,tako da ce i oni placati porez ili ga onesposobiti.U tom slucaju tako napunjeno cementom moze da posluzi za zakivanje ili lupanje oraha.
Lepo nam js Seselj zakuvao jer je na njegovu inicijativu,kol ko se secam,donet zakon o oporezivanju. Mozda bi trebalo pokrenuti inicijativu da se ukine porez,a drzava da potrazi druge izvore prihoda u sveri sive ekonomije,gde se visestruko dobija prihod od poreza na
registrivano oruzje.
 
 
#11 Dragan D 07-02-2017 00:31
A šta je sa ovim lekarskim pregledima I sličnim stvarima. A opšte je poznato da je policajac sa tromesečnim kursom sposobniji za korišćenje oružja od nas oficira I podoficira koji smo imali nastavne predmete o oružju, gadjanju, održavanju u toku školovanja
 
 
#10 jevto 03-02-2017 12:08
Puno je pitanja koja se mogu postaviti po pitanju ostvarivanja prava vojnih penzionera. Ja sam se jednom obrato Vama, rukovodstvu udruzenja da kod nadleznih pravosudnih organa postavite pitanje u vezi otkupa stanova po zakonu o stanovanju RS. U jednom od clanova tog zakona stoji kada se vrsi otkup novog stana a prethodno je to lice imalo stan sa stanarskim pravom i isti mu je ekspropisan, ima pravo na umanjenje cene toga stana valjda do 10 procenata.Mnogi od vojnih penzionera imali su stan sa stanarskim pravom u otcepljenim republikama, vodili su sudske sporove za povrat stana jer su im isti ekspropisani, jos nekima i u vremenu zajednicke drzave, ali pri otkupu stana koji sam ja dobio cirka pre tri godine vojnogradjevins ki centar nije hteo ni da cuje za to. NAJISKRENIJE VAS MOLIM DA POTRAZITE PO OVOM PITANJU PRAVNI ODGOVOR VOJNOGRADJEVINS KOG CENTRA, ILI NEKOG DRUGOG NADLEZNOG ORGANA.
 
 
#9 seljak 30-01-2017 09:20
Drzanje ovog oruzja sa vojnim dozvolama je nezakonito,post oji rok od godinu dana da se nakon penzionisanja dozvole prevedu na civilne.
Drugo svaka baba koja radi u MUP kad ode u penziju dobije na poklon oruzje na koje ne placa porez .Meni jo to bio leba pa nista .
Trece istoga dana ja napisao potvrdu meni i jednom gospodinu viseg cina u istoj jedinici i istoj opstini.On oslobodjen placanja poreza a meni nisu hteli ni da razgovaraju,Ja oruzje vratio a on me zeza zbog toga.Uzgred prija mu radi u poreskoj upravi
 
 
#8 Žika 29-01-2017 14:24
Apsolutno podržavam postupak i predlažem da se pokrenu još brojne nepravilnosti među populacijom vojnih penzionera na ispravljanje. Potrebno je organizovati javne rasprave iz kojih bi se jasno definisale te nepravilnosti ili nelogičnosti...
 
 
#7 mihajlo 27-01-2017 10:10
Podrzavam stav Udruzenja! Jednakost pred zakonom i propisima treba da bude. Mi smo kupovali pod tim uslovima i treba da budemo oslobodjeni placanja poreza.
 
 
#6 stojan 26-01-2017 23:45
Puna moja podrshka ovakvom zahtevu.
 

Додај коментар