На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 13. јануара 2017. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Зајечар ТМ:33.000,00  - по члану 9.043,33динара,

ОпОр Зајечар ХЏ:37.000,00  - по члану 8.033,54динара,

ОпОр Краљево РН:29.000,00  - по члану 11.050,34динара,

ОпОр Нови Београд СС:37.000,00  - по члану 10.430,15динара,

ОпОр Палилула НД:37.000,00  - по члану 6.309,93динара,

ОпОр Панчево ЈН:33.000,00  - почлану 8.394,91динара,

ОпОр Књажевац КН:33.000,00  - по члану 11.446,14 динара,

ОпОр Ниш ЈЗ:33.000,00  - по члану 5.499,56 динара,

ОпОр Ниш СВ:29.000,00  - по члану 7.591,63 динара,

ОпОр Панчево ГС:29.000,00  - по члану 9.416,10 динара,

ОпОр Чачак РД:33.000,00  - по члану 11.152,33 динара,

ОпОр Крушевац ЛМ:40.000,00  - по члану 5.776,59 динара,

ОпОр Прокупље АА:29.000,00  - по члану 6.313,76 динара,

ОпОр Крагујевац АР:29.000,00  - по члану 11.150,00 динара,

ОпОр Ниш СЗ:33.000,00  - по члану 9.696,37 динара,

ОпОр Шабац МП:37.000,00  - по члану 6.202,76 динара,

ОпОр Прокупље МТ:37.000,00  - по члану 7.144,40 динара,

ОпОр Крагујевац СЗ:29.000,00  - по члану 8.115,66 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Смедеревска Паланка СА:20.000,00  - по члану 20.068,22 динара,

ОпОр Ниш СС:15.000,00  - по члану 18.931,83 динара,

ОпОр Прокупље ПД:10.000,00  - по члану 20.026,97 динара,

 

Новчана средства ће бити пренета на текући рачун 18. јануара 2017. године

 

Извршни одбор