Војним пензионерима

и члановима њихових порoдица

честитамо

Нову годину и Божић

 

УДРУЖЕЊЕ ВОЈНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ