Годишња Скупштина ОпОрг Смедеревска Паланка одржана је  22. децембра у сали тамошње Скупштине Општине. Седници Скупштине присуствовало је око 70 чланова Удружења, затим председник Извршног Одбора ГО УВПС Зоран Вучковић, представници локалне самоуправе, Војске Србије и Фонд СОВО,  а и велики број представника сродних организација и удружења. Скупштини је присуствовао и Председник општине и  директор цивилног Медецинског здравственог Центра Смедеревска  Паланка др Ивана Ђурђевић – Старовић.

Председник  Оп.Орг. УВПС Драгослав Грујић поздравио је присутне и поднео годишњи извештај о раду ОпОрг УВПС који је једногласно усвојен.

Након поднетог извештаја председника, присутнима се обратио  и Председник Општине Топлица Пинторовић, пожелевши  војним пензионерима добро здравље и дуг живот и спремност за сваку сарадњу са Удружењем. Председник Извршног Одбора Зоран Вучковић  иинформисао је чланство о активностима и предстојећим задацима Удружења Војних  Пензионера  Србије.

Дружење се завршено заједничким ручком.