У Дому ВС у Краљеву 22. децембра одржана је редовна седница Скупштине Градског одбора УВПС Краљево. Извештај о раду Градског одбора Скупштине ГрОд УВПС Краљево од 28. 4. 2015. до 22.12.2016. године, поднео је председник Рајко Марашевић, а извештај Надзорног одбора - Ђуро Медаковић.

Рајко Марашевић је у извештају истакао да је Градски одбор УВПС Краљево у овом периоду радио у складу са Статутом УВПС, усвојеним планским документима и према потребама које је ситуација наметала. Свакако један од најважнијих задатака било је пружање помоћи у информисању КВП на остваривању права која се односе за усклађивање пензија за 11,06 одсто од 1. 1. 2008. године, у организацији потписивања народне иницијативе. По овим питањима посебно је истакнута добра сарадња са Извршним и Главним одбором УВПС и да се по свему поступало на основу добијених упутстава и информација. Како је речено, остварена је добра сарадња са адвокатима који су заступали КВП, потом са представницима Фонда ПИО и локалном ТВ ,,Мелос“.

О свему значајном чланови су редовно информисани у месним одборима у Рашкој, Новом Пазару и Врњачкој Бањи. У извештају је посебно истакнута стамбено и здравствено збрињавање. Оцена је да је сарадња са Водом здравствене заштите Команде 2. бригаде КоВ изузетно добра.

Међу многобројним корисницима војне пензије били су представници Команде 2. Бригаде КоВ, Остоја Поповић члан Извршног одбора Главног Одбора Удружења ВПС, представници бораца НОР-а, резервних војних старешина, потом председници месних одбора из Рашке, Новог Пазара и Врњачке Бање..

Члан Извршног Одбора ГО Остоја Поповић информисао је КВП о реализацији Закључка Владе Републике Србије о усклађивању пензија од 1. 1. 2008. године и могућем продужењу рока за вансудском поравнању и у 2017. години, због тога што многи пензионери нису окончали поступак код надлежних судова, о укључивању редовног повећања од 4.21 одсто у ванредно и због таквог поступања о подношењу представке Европском суду за људска права. Посебно је истакао добру организацију на прикупљању потписа за народну иницијативу, који су са предлозима закона предати Народној скупштини за доношење Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Закона о изменама Закона о ПИО, на чему се посебно истакла и Градска организација Краљево, где је иницијативу потписало 1.232 бирача.

После дискусија присутних чланова Скупштине, извештај о раду и извештај Надзорног одбора  усвојени су једногласно.