На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 9. децембра 2016.године, размотрио захтеве достављене уновембру 2016. године и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:А) Материјалностање

Наоснову члана 5.а у вези са чланом 4. ст ав 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Чукарица РА: 33.000,00  - по члану10.467,85динара,

ОпОр Панчево ВМ: 29.000,00  - по члану11.508,55динара,

ОпОр Панчево СБ: 33.000,00  - по члану 5.956,41динара,

ОпОр Краљево ГС: 36.000,00  - по члану 9.120,52динара,

ОпОр Краљево РБ: 36.000,00  - по члану 6.470,29динара,

ОпОр Пожаревац МЗ: 33.000,00  -по члану9.096,29динара,

ОпОр Прокупље МГ: 33.000,00  -по члану5.629,35динара,

ОпОр Ниш ДГ: 33.000,00  -по члану8.293,75динара,

ОпОр Нови Београд СЦ: 29.000,00  -по члану11.471,69динара,

ОпОр Бела Црква КД:2 9.000,00  -по члану9.782,18динара,

ОпОр Бела Црква СЖ: 26.000,00  -по члану8.801,48динара,

ОпОр Зајечар ЈП: 29.000,00  -по члану7.784,73динара,

ОпОр Звездара УМ: 25.000,00  -по члану8.435,34динара,

ОпОр Нови Сад ШМ: 29.000,00  -по члану9.104,84динара,

ОпОр Врање ЗС: 33.000,00  -по члану8.974,25динара,

ОпОр Прокупље ММ: 25.000,00  -по члану11.145,38динара,

ОпОр Параћин ВД: 29.000,00  -по члану11.332,00динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

Наосновучлана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Суботица СМ: 15.000,00  - по члану23.692,03динара,

ОпОр Крушевац СД: 10.000,00  -по члану23.340,43динара,

ОпОр Нови Београд МЂ: 10.000,00  -по члану19.297,66динара,

ОпОр Нови Сад ТЗ: 15.000,00  -по члану17.053,15динара,

ОпОр Чукарица ГМ: 10.000,00  -по члану23.414,59динара,

ОпОр Вождовац ДМ: 18.000,00  -по члану17.685,84динара,

ОпОр Звездара ЛА: 20.000,00  -по члану13.546,81динара,

 

Новчана средства су пренета на текући рачун 12. децембра 2016. године

 

Извршни одбор