Интонирањем државне химне у Дому ВС у Новом Саду, поводом 23 година од оснивања организације војних пензионера у том граду, 16. децембра започета је седница Скупштине Градског одбора УВП.

Међу многобројним корисницима војне пензије били су и пуковник Братољуб Бркљача, начелник ВМЦ Нови Сад, потпуковник Светозар Бјелак представник Команде 1. бригаде КоВ, Срђан Девић, из регионалног центра МО, капетан фрегате Смиљан Родић, из Речне флотиле, Милан Бошковић помоћник директора филијале ПИО у Новом Саду, представници УВПС Бачка Паланка , Удружења војних бескућника, Удружења ваздухопловаца Војводине  , СУБОР-а Војводине и Новог Сада, Удружења пензионера Новог Сада, Друштва српских домаћина, Удружења за рекреацију ,,Релакс“ и други.

Извештај о раду од почетка године до 15. децембра поднео је председник Милорад Орељ. Он је истакао да је на данашњи дан пре 23 године  формирано Удружење у Новом Саду.

 

Рад у извештајном периоду оценио је као веома успешан. Тежиште активности било је на статусним питањима војних пензионера, на решавању стамбених неприлика и здравственог обезбеђења корисника војне пензије и чланова њихових породица.

Орељ је обавестио чланове Скупштине о упућивању представки Међународном суду за људска права у Стразбуру на вредност бода од 9,02 динара уместо 9,40. Говорио је и о смањењу пензија по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија који је неправедан, а створио је војним пензионерима значајне недаће. Народну иницијативу за укидање тог закона и поновног увођења члана 80. из Закона о ПИО у организацији ГО УВП потписало је 2160 особа.

Током извештајног периода Градски одбор је одржао осам седница. Рад канцеларије био је оријентисан на решавање свакодневних текућих питања војних пензионера. За непуну годину на врата канцеларије закуцало је 1500 корисника војних пензија. Пружена им је помоћ у састављању више од 500 молби и захтева према државним органима, копирано је више од 2000 докумената, а у УВП Новог Сада имали су административну подршку за формирање стамбене документације и папира потребних за добијање солидарне и хуманитарне помоћи.

У минулих нешто више од 11 месеци у УВПС учлањено 54 корисника војне пензије.

На скупштини је оцењено да је стамбено питање најважније за војне пензионере, а најлошије је решено. На решавање крова над главом чека 520 војних пензионера. Њих 137 са преко 600 чланова породица живе у веома лошим условима у касарнским објектима на укупно девет локација. Статус подстанара има  180 војних пензионера са више од 500 чланова породица.

Када је реч о здравственој заштити наглашено је да се осећа недостатак лекара услед непопуњености ВМЦ-а  и да је Војна апотека готово празна. Сарадња са јединицама ВС и институцијама Министарства одбране оцењена је као веома плодна. Организовано је и неколико излета. Спортско-рекреативни дан војних пензионера одржан је на спортским теренима Дома војске, у сарадњи са Удружењем ,,Релекс“ и Командом 1. бригаде.

Ради бољег свестраног и благовременог обавештавања војних пензионера у ВМЦ Нови Сад, на основу дозволе тамошњег начелника, постављене су три огласне табле.

Председник УВПС Љубомир Драгањац захвалио је градској организацији УВП Нови Сад на успешно организованој акцији потписивања уставне иницијативе. Изразио је очекивање да Народна скупштина РС по хитном поступку ускоро расправља о предлозима УВПС.

Председник УВПС обавестио је присутне да очекује се да Влада Србије ускоро продужи рок за вансудско поравнање, јер због успореног рада судова многи пензионери нису добили пресуде.

Драгањац је истакао да новосадска организација УВП ради одлично и да је веома фокусирана на пружање помоћи корисницима војне пензије.  Информисао је чланове Скупштине о недавном разговору делегације УВПС са министром одбране Зораном Ђорђевићем.

Гарнизон Нови Сад располаже објектима на неколико атрактивних локација, које ће бити продате, што ће омогућити интензивнију стамбену изградњу и решавање многих стамбених проблема.

Делегација УВПС информисала је министра одбране о неоправданим и великим разликама у пензијама старешина истог чина и положаја. С тим у вези Удружење ће ради решавања тог проблема формирати посебну радну групу са задатком да предложи могућа решења.

Када је председник Драгањац нагласио да ће систем здравственог осигурања војних осигураника опстати, уз неке организационе промене, салом у којој се одржавала седница проломио се снажан аплауз.

Што се снабдевања лековима тиче Министарство одбране ће проблем превазићи тако што ће се у поступку набавке медикамената који је изузетно сложен, ослонити на уговоре које је са произвођачима склопио Републички фонд здравства, чиме ће се скратити време за обезбеђење лекова и потрошног санитетског материјала.

Председник УВПС Љубомир Драгањац на свечаности је председнику новосадских војних пензионера Мирољубу Орељу уручио Повељу УВПС за осведочене резултате те организације остварене у последњих неколико година.

Сви извештаји су на Скупштини усвојени једногласно.

Делегати су подржали План рада и Финансијски план за идућу годину.