Из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор ПИО стигла је информација следеће садржине:

..На једнократну исплату у износу од 5.000 динара имају право сви пензионери  са пребивалиштем на територији Републике Србије. Према томе, уколико  пензионери о којима је реч имају пријаву боравка на територији Републике Србије, а нису добили једнократну исплату, неопходно је да се јаве Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање ради регулисања истог”.