На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 9. новембра 2016. године, размотрио захтеве достављене уоктобру 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Пирот КС:33.000,00  - по члану 6.165,42 динара,

ОпОр Смедеревска Паланка ЖМ:  33.000,00  - по члану 9.651,34  динара,

ОпОр Ужице МЗ: 36.000,00  - по члану 7.239,62 динара,

ОпОр Чачак РМ: 29.000,00  - по члану 7.752,70 динара,

ОпОр Нови Београд АД: 36.000,00  - по члану 6.703,15 динара,

ОпОр Нови Београд ДМ:33.000,00  - по члану 8.900,67 динара,

ОпОр Панчево КЗ: 29.000,00  - по члану 8.422,09 динара,

ОпОр Ниш ДЉ: 33.000,00  - по члану 10.850,24 динара,

ОпОр Краљево РМ: 33.000,00  - по члану 9.025,66 динара,

ОпОр Сомбор РР: 36.000,00  - по члану 6.118,72 динара,

ОпОр Горњи Милановац: 33.000,00  - по члану 8.254,50 динара,

ОпОр Вождовац ЋД: 33.000,00  - по члану 9.971,12 динара,

ОпОр Лозница ЕМ: 25.000,00  - по члану 11.555,54 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Шабац РЗ: 15.000,00  - по члану 22.414,59 динара,

ОпОр Нови Београд МЉ: 20.000,00  - по члану 16.220,85 динара,

ОпОрНови Београд СЂ: 20.000,00  - по члану 19.913,43 динара,

ОпОрВождовац ДЗ: 15.000,00  - по члану 17.694,30 динара,

ОпОрСуботица ТЛ: 20.000,00  - по члану 18.820,68 динара,

ОпОрНови Београд ДМ: 15.000,00  - по члану 17.220,85 динара,

ОпОрНови Београд ЈР: 15.000,00  - по члану 15.650,32 динара,

 

Ц) на основу члана 4. став 2. Правилника

 

ОпОр Панчево ТЉ: 25.000,00  -

ОпОр Крагујевац ПС: 20.000,00  -

 

Новчана средства су пренета на текући рачун 14. новембра 2016. године

Извршни одбор