Управа за Инфраструктуру  Министарства одбране РС доставила ја стамбеном органу МО пријаву за расподелу 135 станова на неодређено време, од чега је 116 станова опредељено за поделу по ранг-листама, а 19 станова у закуп које није могуће поделити, јер у тим местима нема стамбених интересената.

На основу чл.18 Правилника лицу се може дати и мањи стан од припадајућег, ако достави оверену изјаву у суду или општини да се одриче припадајућег стана и прихвати мањи стан као коначно решење.

Оверене ИЗЈАВЕ се достављају до  21. 11. 2016 г. који је одређена као дан пресека за доношење Одлуке о расподели станова.

 

Корисници војних пензија могу конкурисати у било ком месту на територији Србије у коме има понуђених станова.

 

Адреса за слање Изјава:

 

Управа за традицију стандард и ветеране

Одељење за стамбене послове

Ул. Немањина бр 15.

Б е о г р а д

 

ПРЕГЛЕД ПРИЈАВЉЕНИХ СТАНОВА ЗА РАСПОДЕЛУ

Има кандидата на ранг-листама – 116 станова

 

БЕОГРАД – 73 стана (гарсоњера – 3, једнособних 13, једноипособних – 1, двособних – 3, двоипособних – 7, трособних – 40 и троипособних – 6)

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – 2 стана (једнособан – 1 и једноипособан – 1).

КРАГУЈЕВАЦ – 1 двособан.

КРУШЕВАЦ – 36 (једнособна – 2, једноппособна – 2, двособна – 23, двоипособних 6, трособна – 3)

НИШ – 2 (гарсоњера – 1 и двособан – 1)

НОВИ САД – 1 једнособан.

СМЕДЕРЕЊВСКА ПАЛАНКА – 1 двособан.

 

 

СТАНОВИ ЗА КОЈЕ НЕ ПОСТОЈЕ КАНДИДАТИ НА РАНГ-ЛИСТИ – 19 станова

 

АПАТИН – 1 двособан.

ВЕЛИКА ПЛАНА – 2 троипособна.

ГОРЊИ МИЛАНОВАВ – 2 гарсоњере

ЗАЈЕЧАР – 2 (гарсоњера -1 и једнособан – 1).

КЊАЖЕВАЦ – 2 гарсоњере.

ЛОЗНИЦА – 1 једнособни.

КУРШУМЛИЈА 2 (једнопособни – 1 и двособни – 1).

НЕГОТИН 1 гарсоњера.

ПАРАЋИМ - 4 (гарсоњера 3 и једнособан – 1).

СЕНТА – 1 двособан.

СОМБОР 1 једнособан.