Удружење војних пензионера Србије, као што се и очекивало, успешно је окончало акцију прикупљања потписа за народну иницијативу, којом треба да буде укинут Закон о привременом уређењу начина исплате пензија, то јест да се месечне принадлежности пензионера врате на ниво од пре две године. Подршку одлуци Главног одбора Скупштине УВПС дало је око 33.000 потписника, чиме су се стекли услови да Народна Скупштина неодложно, по хитном поступку размотри предлоге: (1) Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/14) и (2) Закон о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању(„Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 63/2013, 102 /13, 75/2014 и 142/2014), којим се брише члан 80б тог закона.

У току је финална обрада приспелих материјала, како би комплетне листе потписа, заједно са предлозима закона, биле уручене овлашћеним представницима Народне скупштине Републике Србије. Очекује се да процедура уручења материјала буде завршена до краја ове седмице.

Прикупљањем потписа Удружење војних пензионера Србије још једном је показало своју високу организованост, јединство чланова и одлучност у борби за враћање урушених права корисника војне пензије.