Удружење војнијх пензионера Србије упутило је Управи за војно здравство допис следеће садржине:

,,Из средстава јавног информисања сазнали смо да је у току планирање реорганизације Војномедицинске академије, а и војног здравства у целини. Из штурих информација, међутим, није јасно каквог су садржаја и домета промене и како ће се то рефлектовати на лечење војних осигураника.

Корисници војне пензије најбројнија су категорија војних осигураника који се лече у војноздравственим установама, па су разумљиво најзаинтересованији да промене буду у складу са достигнутим нивоом стандарда лечења и потреба војних пензионера и њихових чланова породице. Очекујемо да у процес промена у војном здравству буду укључени представници Удружења, међу којима је не мали број високостручних кадрова, оних који су обављали најодговорније дужности у систему војног здравства.

 

Очекујемо да нас у потребној мери информишете о разлозима, циљевима, начину, замислима и дометима реорганизације. С тим у вези спремни смо да вам, колико је то у нашој моћи, помогнемо у остваривању задатака. Као репрезентативно удружење војних пензионера сносимо и одговорност пред осигураницима војноздравственог осигурања да мере које се буду предузимале и систему војног здравства буду у складу са стремљењима и потребама популације коју УВПС заступа.

Верујемо да ће дијалог о будућности војног здравства помоћи да се дође до што бољих решења у ситуацији оптерећеној материјалном оскудицом. Стога изражавамо спремност да се укључимо у процес планирања и реализације могућих промена. Уколико се оцени корисним и целисходним, могли бисмо да организујемо и јавну расправу међу корисницима војног здравственог осигурања”.