Уз стручну и техничку помоћ УВПС корисник војне пензије упутило је представку Међународном суду за људска права у Стразбуру која се односи на признавање права на ванредно повећање пензија за 11,06 одсто, по вредности бода од 9,40 динара. С обзиром на то да су надлежни судови у Србији пресудама признали вредност бода од 9,02 динара, сматрајући да је редовно повећање пензија од 4,21 одсто део ванредног повећања, од Међународног суда за људска права се очекује да се изјасни да ли су повређена права корисника војне пензије.

Право на представку Међународном суду имају само корисници војне пензије који су поднели уставну жалбу а Уставни суд Србије је одбацио. Представка се подноси у року од шест месеци од дана пријема решења Уставног суда Србије. За подношење преставке не наплаћују се таксе.

Корисници војне пензије који желе да упуте представку Међународном суду за људска права у Стразбуру за образац представке и стручна објашњења могу се обратити Извршном одбору УВПС.

.