Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александру Вулину захтев да се поравнање за војне пензије, на име мање исплаћених месечних принадлежности од 1.1. 2008. године до 31. 10. 2014. године, продужи до краја 2017. године.

У писму се наводи да очекивања УВПС да ће ажурност судова бити боља нису остварена. У овом тренутку још увек је велики број неокончаних судских поступака, односно нису донете судске пресуде. Овакво стање најизразитије је у Београду, Новом Суду, Нишу, Краљеву и Крагујевцу, а њихов прекид, због високих судских и адвокатских трошкова који би пали на терет оштећених пензионера, неисплатив је. Такође, не мали број наследника још увек није завршио оставинске судске поступке, због чега нису могли да подносе захтеве за поравнавање.

Поред наведеног, један број адвоката понаша се веома некоректно према клијентима (не обавештавају о донетим пресудама, покрећу тужбе за периоде који нису обухваћени пресудама и друго), опструирајући тако наплату дуга поравнањем.

Свакодневно од појединаца и општинских организација пристижу захтеви да се рок за подношење захтева за исплату разлике, због објективних разлога, а пре свега да би сви коринсици војне пензије били стављени у једнак правни положај, продужи до краја 2017. године.

Сматрамо да би продужење рока било обострано корисно, јер би се највећи број војних пензионера определио да неисплаћену разлику остварује преко Републичког фонда ПИО, чиме би се избегли судски трошкови, затезне камате и адвокатски и други трошкови, који падају на терет Републичког фонда за ПИО.