Министарство Одбране Републике Србије упутило је саопштење које се односи на израду картица здравственог осигурања које доносимо у целости:

,,Израда картица здравственог осигурања које спроводи Републички фонд за здравствено осигурање за цивилне осигуранике, не односи се на војне осигуранике.

Фонд за социјално осигурање војних осигураника обавештава војне осигуранике да неће бити замене здравствених књижица у догледно време.

У здравственим установама из Плана мреже Републичког фонда за здравствено осигурање, војни осигураници при пријему показују само прописно оверену здравствену књижицу као једини валидан документ”.