У току је акција прикупљања потписа за народну иницијативу којом се започиње акција за враћање пензија на ниво пре доношења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. С обзиром на тренутак у којем се одвија ова акција, први пут чинимо изузетак тако што објављујемо уводник броја ,,Војног ветерана” који креће у штампарију.

 

Народна иницијатива војних пензионера

ОДЛУЧНИ КОРАК ЗА БОЉИ ЖИВОТ

Указивање да је онима који најмање имају, узето највише није дало резултате, па је народна иницијатива правно легално и легитимно средство да се поврате ранија права која су новим законом умањена. Прикупљањем најмање 30.000 потписа показаће се јединство, одлучност, снага, организованост и углед Удружења војних пензионера Србије. Тиме ће допринети насушној потреби да окрњене пензије буду враћене на ранији ниво.

 

 

У складу са демократским тековинама, а на основу одлуке Главног одбора, Удружење војних пензионера Србије покренуло је акцију потписивања народне иницијативе за враћање пензија на ниво пре доношења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија. Иницијативом се такође захтева да се доношењем новог закона избрише члан 80 б Закон о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Предлог народне иницијативе формулисан је тако да надлежни државни органи неодложно, по хитном поступку, донесу законе којим би се удовољило правди. Народној скупштини Републике Србије и Влади Републике Србије упућена је почетна иницијатива у којој је наведено следеће:Доношењем и применом наведених закона, наноси се штета и врши дискриминација преко 1740 000 пензионера, од чега је око 40 000 војних пензионера који су радећи, уплатом доприноса стекли право на пензију за коју је гарант држава. Доношењем и применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија наноси се штета и врши дискриминација преко 40 000 војних пензионера, који су радећи на сложеним и одговорним пословима, уплатом доприноса у ПИО обезбедили пензије веће од 25 000 динара. Доношењем измена Закона о ПИО, обустављено је редовно усклађивање пензија свим пензионерима у складу са чланом 80 Закона, односно са кретањем потрошачких цена на територији Србије и растом БДП. На такав начин су оштећени сви пензионери јер је прекинута редовна ревалоризација вредности пензија иако је у међувремену дошло до знатног повећања потрошачких цена и посебно комуналних услуга, струје и пореза на имовину. На такав начин је реална вредност пензија умањена а највећи број пензионера доведен на ивицу егзистенције. Полазећи од неусклађености наведених закона са Уставом Републике Србије и међународним актима које је потписала држава, у складу са Законом о референдуму и народној иницијативи, покрећемо народну иницијативу за доношење напред наведених закона, у уверењу да ће оно бити уважено“.

На највишем нивоу организовања Удружења формиран је одбор од четири члана, а у општинским, односно градским одборима образовани су вишечлани одбори са задатком да на најбољи начин, у складу са законском процедуром, организују прикупљање потписа, како би се обезбедио пуни легитимитет народној иницијативи. Наиме, у кратком року од седам дана, како је прописано, тај својеврстан тим има задатак да прикупи најмање 30.000 потписа, како би Влада Републике Србије, односно Народна скупштина Републике Србије размотрили иницијативу и предузели одговарајуће мере.

Овај текст настаје на крају првог дана потписивања иницијативе (због предаје рукописа штампарији да би ,,Војни ветеран“ на време доспео у руке читалаца), па је тешко прогнозирати исход ове добро организоване активности. Па ипак, ако је судити по оној народној да се по јутру дан познаје, сви су изгледи да ће се у пуном обиму обезбедити подршка иницијативи.

Прикупљање потписа организовано је у седиштима општинских и градских одбора УВПС, али ће главнина подршке бити обезбеђена тако што ће многобројни активисти, куцајући на врата војних пензионера, од стана до стана, обавештавати их о акцији уз незаобилазно питање да ли ће својим аутограмом обезбедити легалитет и легитимитет акције.

Посебан печат у реализацији акције представља чињеница да народну иницијативу подржавају не само чланови породица војних пензионера већ и други грађани, посебно тзв. цивилни пензионери. Комшије војних пензионера када су од суседа чули да је у току потписивање подршке да се пензије врате на пуни ниво, онако како је регулисано Законом о ПИО, распитивале су се како могу и они да се укључе у акцију. Многи од њих похитали су у седишта општинских и градских организација УВПС, како би на лицу места потписали подршку иницијативи. Део њих, они који се због година и болести што их оптерећују не могу запутити у просторије УВПС, телефоном или посредством комшија (војних пензионера) молили су да их активисти Удружења посете и омогуће им потписивање документа који им у остваривању закинутих права заиста много значи.

Минулих деценија, приликом организовања помоћи становништву угроженом од елементарних непогода (земљотреси и поплаве) војни пензионери су предњачили у издвајању новца за те намене. У време активне војне службе били су и узорни предводници јединица војске које су, не штедећи времена ни труда, хватали се укоштац са стихијом и крајње пожртвовано отклањали последице које су и те како угрожавале животе и имовину грађана. Чинили су то из човекољубља, патриотизма и убеђења. Одазивали су се и када је требало подржати самодоприносе на нивоу државе и локалних самоуправа за решавање крупних инфраструктурних објеката и комуналних проблема. Засигурно неће остати по страни ни у свим другим оправданим акцијама.

На скуповима Удружења веома је распрострањен став да су предлагачи актуелних решења у којима су значајније окрњена законом утврђена, а одговарајућим уплатама доприноса алиментирана примања свесно довели пензионере примања изнад 25.000 динара у правно неравноправан положај. Запосленима у државном апарату линеарно су смањене плате за 10 одсто, док су пензионерима са месечним примањима изнад 25.000 динара, смањене пензије и до 25 одсто. Када су новинари питали ресорног министра зашто се није једнако поступило према запосленима и пензионерима, при чему су пензионери зарадили своју пензију, одговор је био крајње увредљив: запослени морају да купе одело. Да, додали бисмо ми, пензионери могу да се појављују на јавним местима и у закрпама, јер то никоме неће засметати.

Зна се добро да пензионери са месечним примањима до 25.000 динара живе заиста тешко јер се свакодневно боре са елементарним егзистенцијалним проблемима. Али они ничим не доприносе стабилизацији државних финансија. Макар да је свако од њих са смо једним динаром месечно доприносио фискалној консолидацији државног буџета, имао би осећај да је колико-толико допринео да му живот (и свим другим грађанима Републике Србије) у будућности буде бољи. Садашњим решењима који је произвео закон што изазива све веће незадовољство људи трећег доба, стварају се услови за све већу уравниловку пензионера. С друге стране надлежни државни органи најављују значајније повећање плата запосленима у јавном сектору. Дуго очекивано повећање пензија се спомиње тек на маргинама најаве преговора са Међународним монетарним фондом. Истине ради, уз увећање пензија најављује се и једнократна новчана помоћ за пензионере.

Пре неколико месеци када су, захваљујући увећању прихода у буџет Републике Србије, увећане плате и пензије, то је учињено у различитом обиму, тако да су они од којих се највише одузима, дакле пензионери, добили најмање повећање. Да ли ће тако бити и овом приликом, остаје да се види. Од државе се с правом очекује да буде праведна.

Полазиште државе да материјално боље стојећи грађани више доприносе стабилизацији државних финансија свакако је праведна. Али је то истовремено и замка, јер примање само једног члана породице не може да буде мерило материјално-социјалног положаја осталих у породици, тако да је полазиште морало да буде у социјалним картицама грађана.

Тешка материјална ситуација у коју су смањењем месечних примања доведени многи пензионери, додатно је оптерећена сазнањем да закон којим су пензије значајније окрњене није орочен, па се поставља питање када људи трећег доба којима истичу животни ресурси могу да се надају бољитку. Народна иницијатива је одлучни корак за бољи живот.

Звонимир ПЕШИЋ