Из неколико организација Удружењу војних пензионера Србије пристигло је питање да ли је приликом попуњавања обрасца списка оних који подржавају народну иницијативу обавезно уношење и јединственог матичног броја и броја личне карте. Наш одговор је да је довољно унети само један од та два податка, али да је убедљивије када се наведу оба броја.

Такође наводимо потребу, односно обавезу, да сваки списак има заглавље, јер ће само такви документи бити прихваћени.

Још једном наводимо да право потписа имају сви грађани са правом гласа. С обзиром на чињеницу да је организовано више места за прикупљање потписа, редни бројеви на списковима уписаће се приликом формирања јединственог списка.