На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 7. октобра 2016. године, размотрио захтеве достављене усептембру 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели јенократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Ужице ТД:33.000,00  - по члану 5.758,09 динара,

ОпОр Лозница ЖМ:29.000,00  - по члану 9.047,53 динара,

ОпОр Зрењанин СП:33.000,00  - по члану 4.401,94 динара,

ОпОр Крагујевац ВЗ:36.000,00  - по члану 6.665,44 динара,

ОпОр Нови Сад БС:36.000,00  - по члану 10.515,10 динара,

ОпОр Ниш СВ: 36.000,00  - по члану 10.809,91 динара,

ОпОр Ужице ЈЖ:33.000,00  - по члану 7.627,11 динара,

ОпОр Прокупље СД:29.000,00  - по члану10.543,07 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Чукарица ДЈ:20.000,00  - по члану 16.684,39 динара,

ОпОр Обреновац ЂС:15.000,00  - по члану 21.684,39 динара,

ОпОрНови Београд БД:15.000,00  - по члану 19.343,39 динара,

ОпОрПрокупље ДД:12.000,00  - по члану 19.298,37 динара,

ОпОрПанчево ПБ:15.000,00  - по члану 13.263,08 динара,

ОпОрЧукарица ЉЂ:12.000,00  - по члану19.002,33 динара,

ОпОрШабац СС:10.000,00  - по члану19.893,20 динара,

 

Ц) на основу члана 4. став 2. Правилника

 

ОпОр Чачак АЗ:20.000,00  - по члану 41.825,43 динара,

ОпОр Палилула ЈМ:20.000,00  - по члану 27.493,30 динара,

ОпОрЗемун ЈД:20.000,00  - по члану 17.332,37 динара,

Новчана средства су пренета на текући рачун 7. октобра 2016. године

 

Извршни одбор