У Удружењу војних пензионера Србије врше се последње припреме за организовање прикупљања 30.000 потписа за подношење народне иницијативе за престанак важности Закона о привременом уређивању начина исплате пензија (,,Службени гласник РС”, бр 116/14) и брисање члана 80б Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Општинским и градским организацијама УВПС упућени су потребни материјали са инструкцијом за поступање. Између осталог општинске и градске организације формираће одборе за прикупљање потписа.

Очекује се масован одзив корисника војне пензије и чланова њихових породица. Право поптиса имају сви пунолетни чланови породица, али и сви грађани (са правом гласа) који подржавају иницијативу за враћање умањених пензија.