На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 12.септембра 2016. године, размотрио захтеве достављене уавгусту 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи према следећем:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Краљево РМ: 33.000,00  - почлану 8.415,01 динара,

ОпОр Прокупље ПН: 36.000,00  -по члану 6.719,44 динара,

ОпОр Пожега БМ: 29.000,00  - по члану 11.505,89 динара,

ОпОр Чачак НМ: 29.000,00  - по члану 11.032,00 динара,

ОпОр Прокупље МИ: 33.000,00  -  по члану 6.829,74 динара,

ОпОр Крагујевац НА:36.000,00  - по члану 11.337,34 динара,

ОпОр Лозница ГБ: 33.000,00  - по члану 4.002,00 динара,

ОпОр Сомбор ВМ: 33.000,00  - по члану 9.190,17 динара,

ОпОр Зајечар МЗ:33.000,00  - по члану 11.179,86 динара.

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Нови Београд КБ:20.000,00  - почлану 16.684,39 динара,

ОпОр Прокупље СБ:15.000,00  - по члану 20.023,11 динара,

ОпОр Панчево ЂБ: 29.000,00  -по члану 21.043,64 динара,

ОпОр Земун ГД:10.000,00  - по члану 17.184,50 динара,

ОпОр Прокупље ЈД: 15.000,00  - по члану 20.172,80 динара.

 

Ц) на основу члана 4. став 2. Правилника

ОпОр Палилула КМ:29.000,00  -по члану 8.415,01 динара,

 

Новчана средства ће бити пренета на текуће рачуне до 15. септембра 2016. године.

 

Извршни одбор