На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 8. августа 2016. године, размотрио захтеве достављене у јулу 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели јенократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Врање ПБ: 36.000,00  - по члану  9.895,38 динара,

ОпОр Крушевац ЈР: 25.000,00  - по члану  8.846,59 динара,

ОпОр Прокупље ТВ: 33.000,00  - по члану  6.721,03 динара,

ОпОр Крушевац МН: 36.000,00  - по члану  5.674,38 динара,

ОпОр Крагујевац РЗ: 29.000,00  - по члану  11.379,63 динара,

ОпОр Чачак КТ: 29.000,00  - по члану  11.449,68 динара,

ОпОр Краљево ЧН: 33.000,00  - по члану  7285,95 динара,

ОпОр Краљево МТ: 29.000,00  - по члану  11.557,05 динара,

ОпОр Зајечар ПГ: 29.000,00  - по члану  11.334,66 динара,

ОпОр Ниш МТ: 33.000,00  - по члану  8.939,01 динара,

ОпОр Лесковац ИД: 33.000,00  - по члану  10.868,18 динара,

ОпОр Лесковац СД: 33.000,00  - по члану  8.932,94 динара,

ОпОр Лесковац ФГ: 33.000,00  - по члану  9.367,40 динара,

ОпОр Зрењанин ВГ: 29.000,00  - по члану  11.552,55 динара,

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Прокупље ПЉ: 15.000,00  - по члану  19.434,85 динара,

ОпОр Нови Београд ДБ: 10.000,00  - по члану  19.294,77 динара,

ОпОр Нови Београд АП: 10.000,00  - по члану  19.880,35 динара,

ОпОр Нови Београд РЉ: 12.000,00  - по члану  18.798,05 динара,

ОпОр Прокупље РМ: 10.000,00  - по члану  21.410,94 динара,

ОпОр Ниш КД: 15.000,00  - по члану  21.294,77 динара,

ОпОр Ниш СК: 22.000,00  - по члану  15.671,49 динара

ОпОр Кикинда РМ: 10.000,00  - по члану  18.845,82 динара,

 

Новчана средства су пренета на текуће рачуне 10. августа 2016. године

 

Извршни одбор