Председник УВПС Љубомир Драгањц упутио је инфромацију градским и општинским организацијама Удружења коју доносимо у целости:

,,Корисници војних пензија се захтевима обраћају надлежним филијалама РФ за ПИО и траже ревизију пензије и доношење нових решења у складу са Законом о ПИО и тако обрачуната пензија да им се, на основу члана 79. став 3. Закона о ПИО, увећа за 20%.

 

Право на пензију по Закону о ПИО имају само она професионална војна лица којима сада престаје професионална војна служба и стичу право на пензију и она професионална војна лица која су пензионисана од 1.1.2012. године када су донете и усвојене измене Закона о ПИО. Професионална војна лица пензионисана до 31.12.2011. године, пензионисана су по тада важећем Закону о Војсци Југославије, и тако обрачунати и утврђени износ пензије је само преузео РФ за ПИО и наставио да исплаћује.

Законом о ПИО, члан 42. је прописано да су осигураници- запослени, који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, а тачком 6. да су то и професионална војна лица према прописима о Војци Србије. Законом о Војсци Србије, чланом 9, је прописано да су професионална војна лица: официр, подофицир и професионални војник који су у радном односу на неодређено време, односно на одређено. Овим лицима када престаје професионална војна служба, и који су испунили услове за пензију, одређује се износ пензије по Закону о ПИО, а подаци о утврђивању износа пензије узимају се од 1.1.1996. године,  и тако утврђени износ пензије, на основу члана 79. став 3. Закона о ПИО, увећава за 20%.

Међутим, корисници војних пензија који су право на пензију остварили решењима пре 1.1.2012. године и као такви преузети из Фонда СОВО, немају статус осигураника – запослених и не може им се поново утврђивати право на пензију, јер су то право већ остварили по војним прописима, а Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање само наставља да исплаћује и врши усклађивање пензија као и осталим корисницима.

Републички фонд за ПИО ће на основу Пресуде Управног суда бр. У.4388/16 од 26.05.2016. године, донети ново решење, а тужилац уколико не буде задовољан, има право поново да поднесе тужбу Управном суду. Управни суд тада би требао да донесе коначну пресуду. Из тога разлога, корисници војних пензија, не бих требало да подносе захтеве Рф ПИО док се овај поступак не оконча пред Управим судом.