На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 1. јула 2016. године, размотрио захтеве достављене у јуну 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Земун ГД: 29.000,00  - почлану11.456,33динара,

ОпОр Стара Пазова СМ: 33.000,00  - почлану9.962,52динара,

ОпОр Смедерево СЉ: 36.000,00  - почлану7.788,19динара,

ОпОр Суботица МИ: 29.000,00  -почлану11.425,81динара,

ОпОр Младеновац МР: 29.000,00  - почлану11.592,30динара,

ОпОр Нови Београд ИБ: 36.000,00  - почлану7.207,58динара,

ОпОр Врање ЂД: 25.000,00  - почлану11.543,38динара,

ОпОр Ваљево СС: 36.000,00  - почлану4.542,10динара,

ОпОр Параћин ПБ: 36.000,00  - почлану10.463,50динара,

ОпОр Прокупље СН: 33.000,00  - почлану8.334,57динара,

ОпОр Земун ВМ: 33.000,00  - почлану8.439,07динара,

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Прокупље ДМ: 15.000,00  - почлану19.212,63динара,

ОпОр Нови Београд БЈ: 15.000,00  - почлану20.068,19динара,

Новчана средства ће бити уплаћена на текући рачун до 8. јула 2016. године

 

Извршни одбор