Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 51 gostiju na mreži
Обраћање УВПС РФ ПИО и одговор те институције везано за право на ванредно увећање пензија КВП који су засновали радни однос
петак, 01 јул 2016 07:44

Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац упутио је недавно РФ ПИО акт у вези са војним пензионерима који су засновали радни однос, а односи се на право за остваривање права на ванредно увећање пензија за 11,06 одсто. Писмо доносимо у целости:

 

 

Удружењу војних пензионера Србије обратило се више корисника војне пензијекоји су пензионисани пре 31.12.2007. године, а после пензионисања су засновали радни однос, а који траже да им се призна право на ванредно повећање пензија од 11,06% од 01.01.208. године.

 

Веше војних пензионера је после пензионисања, на основу члана 257. став 1.  Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС, бр. 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014), засновали су радни однос те су, поред пензије, имали и одређена примања и уплаћивали су законом прописани допринос за пензијско и инвалидско осигурање.

 

После престанка радног односа, корисник војне пензије је захтевом, како је чланом 257. став 1. Законом о пензијском и инвалидском осигурању, прописано тражили да им се пензија прерачуна и одреди у новом износу. Пензија је на тај начин решењем надлежне филијале прерачуната и одређена у новом износу и исплаћује се у складу са чланом 257 став 5. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

 

Министарсво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је актом Број: 07-00-00063/2016-07 од 12.02.2016. године, обавестило ово Удружење, да право на исплату разлике по основу права на ванредно усклађивањеприпада и корисницима војне пензије остварене до 31. децембра 2007. године, који су након пензионисања остварили најмање годину дана стажа осигурања и поднели захтев за поновно одређивање пензије, и којима је нови износ пензије одређен према одредби члана 257. Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

 

Поједини корисници пензија су се обратили надлежним филијалама ПИО фонда да им се исплати разлика по основу права на ванредно усклађивања пензија. Поједине филијале ПИО фонда су те кориснике обавестиле да се ово усклађивање пензија неће примењивати на кориснике старосне пензије којима је по основу запослења, односно обављања самосталне делатности извршено поновно одређивање старосне пензије. За ове кориснике исплата разлике вршиће се почев од 1. 1.2008. године, до датума када је одређен нов износ пензије по прописима фонда.

 

Из РФ ПИО стигао је одговор директора сектора Енвера Никшића, који такође доносимо у целости:

 

Поводом Вашег дописа 01 број 145-1 од 16.  маја 2016. године у вези са правом на ванредно усклађивање војних пензија од 1. јануара 2008. године корисника којима је по основу запослења, односно обављања самосталне делатности, у складу са чланом 83. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", број 101/10), извршено поновно одређивање старосне пензије, обавештавамо Вас о следећем:

 

Ванредно усклађивање војних пензија у складу са чланом 75. Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник рс\ број 85/05), а у вези члана 193. став 1. Закона о Војсци Србије („Службени гласник рс\ бр. 116/07, 88/09, 101/10-др. закон и 10/15), почев од 1. јануара 2008. године, извршено је у складу са Закључком Владе Републике Србије, 05 број 181-11689/2015 од 30. октобра 2015. године, којим је утврђено да ће се ове пензије ванредно ускладити на тај начин што ће се на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21% утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину („Службени војни лист", број 13/2008), применити проценат усклађивања од 6,57% чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06%.

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је свим корисницима војних пензија, укључујући и кориснике којима је по основу запослења, односно обављања самосталне делатности извршено поновно одређивање старосне пензије, односно члановима њихових породица, у складу са наведеним закључком, доставио обавештење уз које је приложен захтев за исплату разлике пензије по основу ванредног усклађивања закључивањем уговора о вансудском поравнању.

 

Корисницима војних пензија којима је по основу запослења, односно обављања самосталне делатности извршено поновно одређивање старосне пензије, који су закључили уговор о вансудском поравнању, извршена је једнократна исплата разлике пензија по том основу од 1. јануара 2008. године закључно са месецом који претходи месецу поновног одређивања старосне пензије.

 

Наведеним корисницима пензија је донето решење о усклађеном износу пензије почев од 1. јануара 2008. године закључно са датумом који претходи датуму утврђивања новог износа пензије. Од усклађеног износа пензије, који представља затечени номинални износ пензије у смислу члана 257. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у поновљеном поступку по службеној дужности одређен је нов износ пензије. Право на нови износ пензије је утврђено са даном признавања права по решењу по коме се поступак понавља. На исти начин је поступљено и у случају када је породична пензија остварена након смрти наведених корисника старосне пензије.

 

 

Коментари  

 
#4 Света 28-08-2016 15:13
У најновијим судским пресудама судије не спомињу 6,57% већ само користе матрицу од 11,06% а досуђују онај део који је понуђен од стране ПИО фонда за поравнање у времену од дана покретања поступка до дана пресуде. Остало упућују адвокати на поравнање. Све у свему: појео вук магарца а судије изгубиле душу док су се адвокати обогатили као и судски вештаци.....
 
 
#3 Dragan 03-08-2016 14:17
Moze li neko ukratko da objasni:
Da li se penzionerima koji su zasnovali radni odnos posle penzionisanja (i izvrsili korekciju penzije), uvecava penzija?
 
 
#2 Света 17-07-2016 19:52
Pravosuđe u Srbiji je, najblaže rečeno, u zabrinjavajućem stanju. Gotovo svakodnevno smo svedoci presuda koje ne samo da su suprotne nekom kolektivnom osećaju pravde, koji uostalom ne može biti merilo pri presuđivanju, već su suprotne činjenicama dokazanim van svake sumnje i kontriraju jasnim pravnim pravilima. Ponekad su takve odluke jednostavno van razuma i mogućnosti da se racionalno objasne. Tretiranje zakidanja prava vojnih penzionera na povećanje zakonom regulisanog povećanja, zakidanje prava iz stambenog fonda, i drugih stečenih prava.... je slučaj o jednom takvom procesu i rezonovanju različitih sudova i sudija koji su odlučivali o tome šta je to diskriminacija, da će ući u anale srbske istorije za neponovilo se ni kao kurturološka ni kao pravna ni običajna nepravda. Vredelo bi jednom objaviti almanah o ličnostima koji su tu nepravdu kreirali, eksploatisali i žučno sprovodili.
 
 
#1 nikola 04-07-2016 15:23
citajuci obavesenje RF PIO ispada da smo mi kaynjeni yato sto smo radili kako je gore navedeno da nam se prizna samo dana yaposlenj,ja ako sam radio ya taj period moja firma je ualacivala penzioni doprinos i zato je moja pemzija veca i to nema nikakve veze sa povacanjem 11.06 ima ma zivi primer ja kao oficir dobio sam 2500 vise a yastevnik dobio 3800 za isti staz ali njegovi doprinosi su bili veci. sve je to dzaba kada u PIO FODU rade nepismeni ljudi pa se desavaju vakve stvari/
 

Додај коментар