На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 7. јуна 2016. године, размотрио захтеве достављене у мају 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Ћуприја СМ: 29.000,00  - по члану 8.101,31 динара,

ОпОр Нови Сад ММ: 39.000,00  - по члану 7.534,13 динара,

ОпОр Прокупље МН: 33.000,00  - по члану 7.790,15 динара,

ОпОр Ниш АН: 33.000,00  - по члану 10.357,34 динара,

ОпОр Ниш МС: 29.000,00  - по члану 9.230,92 динара,

ОпОр Ниш БД: 33.000,00  - по члану 9.779,04 динара,

ОпОр Обреновац ЦМ: 29.000,00  - по члану 11.425,30 динара,

ОпОр Крушевац ОБ: 36.000,00  - по члану 5.910,94 динара,

ОпОр Крушевац ЉМ: 33.000,00  - по члану 6.812,45 динара,

ОпОр Ваљево МА: 33.000,00  - по члану 8.101,31 динара,

ОпОр Нови Београд КМ: 36.000,00  - по члану 6.650,66 динара,

ОпОр Раковица КЉ: 29.000,00  - по члану 11.359,81 динара,

ОпОр Ниш МС: 33.000,00  - по члану 10.573,00 динара,

ОпОр Краљево КС: 36.000,00  - по члану 9.083,63 динара,

ОпОр Прокупље РБ: 29.000,00  - по члану 11.077,34 динара,

ОпОр Прокупље РР: 29.000,00  - по члану 7.698,91 динара,

ОпОр Пирот СМ: 29.000,00  - по члану 8.101,31 динара,

ОпОр Крагујевац ГМ: 33.000,00  - по члану 8.809,19 динара,

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Суботица ЛМ: 15.000,00  - по члану 23.437,52 динара

ОпОр Нови Београд МЉ: 20.000,00  - по члану 16.220,84 динара,

ОпОр Крагујевац ЖМ: 15.000,00  - по члану 19.987,64 динара,

 

В) На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 2. Правилника,

ОпОр Панчево ПЛ: 15.000,00

Новчана средства су уплаћена на текући рачун 7. јуна 2016. године

 

Извршни одбор