Ivo Andric

Ivo Andric

Intesa senior kes
Status Stil

Важни линкови

Ministarstvo Odbrane
Vojska Srbije


Тренутно на мрежи

Imamo 79 gostiju na mreži
Додељена социјална и хуманитарна помоћ у aприлу 2016. године
среда, 11 мај 2016 10:08
На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници оджаној 6. маја 2016.године, размотрио захтеве достављене у априлу 2016. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели јенократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Звездара ПН: 33.000,00  - по члану 10.180,55 динара,

ОпОр Чачак ПВ: 33.000,00  - по члану 8.053,35 динара,

ОпОр Нови Београд ДР: 43.000,00  - по члану 5.523,57 динара,

ОпОр Чачак НБ: 33.000,00  - по члану 11.441,13 динара,

ОпОр Краљево ЗВ: 36.000,00  - по члану 4.366,22 динара,

ОпОр Краљево РГ: 33.000,00  - по члану 11.219,01 динара,

ОпОр Прокупље МБ: 36.000,00  - по члану 11.211,30 динара,

ОпОр Палилула РР: 36.000,00  - по члану 736,00 динара,

ОпОр Крагујевац ЂМ: 29.000,00  - по члану 9.005,24 динара,

ОпОр Ниш МН: 36.000,00  - по члану 9.522,82 динара,

ОпОр Нови Сад ШН: 29.000,00  - по члану 9.353,72 динара,

ОпОр Нови Сад БМ: 39.000,00  - по члану 6.083,40 динара

ОпОр Нови Сад ПБ: 33.000,00  - по члану 9.004,83 динара

ОпОр Нови Сад СР: 33.000,00  - по члану 8.442,45 динара

ОпОр Краљево РЗ: 33.000,00  - по члану 9.197,04 динара

ОпОр Краљево ММ: 33.000,00  - по члану 9.774,17динара

ОпОр Краљево ЂМ: 25.000,00  - по члану 8.958,95 динара

ОпОр Прокупље ЋА: 29.000,00  - по члану 7.462,89 динара

ОпОр Крагујевац ЗМ: 33.000,00  - по члану 9.094,36 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Звездара СС: 15.000,00  - по члану 19.843,01динара

ОпОр Сремска Митровица ММ: 15.000,00  - по члану14.717,78динара

ОпОр Нови Београд ДА: 12.000,00  - по члану19.843,01динара

ОпОр Прокупље МР: 12.000,00  - по члану19.818,66динара

ОпОр Обреновац ЈЗ: 15.000,00  - по члану13.253,52динара

ОпОр Нови Београд ЕД: 15.000,00  - по члану17.843,01динара

 

В) На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 2. Правилника,

ОпОр Панчево СН: 15.000,00


Новчана средства су уплаћена на текући рачун 10. маја 2016. године

 

Извршни одбор

 

Коментари  

 
#2 dasa 16-06-2016 16:11
da li mozete da postavite obrazac za dodelu socijalne i humanitarne pomoci.uz pravilnik nije prilozen.
 
 
#1 Vasić Dejan 15-05-2016 15:42
Законом о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ број 34/2003 ... 142/2014) је прописано да у случају смрти корисника пензије, лицу које је сносило трошкове сахране припада накнада погребних трошкова (члан 41.), да накнада погребних трошкова припада у висини једне ипо просечне пензије у фонду у претходном кварталу, у односу на дан смрти корисника (члан 75.), да се права из пензијског и инвалидског осигурања остварују код фонда (члан 82.), да се у поступку за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања у фонду обезбеђује двостепеност (члан 92.), да решење о правима из пензијског и инвалидског осигурања и о пензијском стажу доноси орган фонда одређен општим актом фонда и да првостепено решење из става 1. овог члана подлеже претходној контроли коју врши орган одређен општим актом фонда (члан 98.), да се против првостепеног решења може изјавити жалба органу одређеном општим актом фонда у року од 15 дана од дана пријема решења (члан 99. став 1.) и да се против решења фонда донетог по жалби, односно у вршењу ревизије
о правима из пензијског и инвалидског осигурања и против коначног решења о подацима утврђеним у матичној евиденцији, може покренути управни спор код надлежног суда (члан 103.).
:eek:
 

Додај коментар